Archiv revue:
2017
2016
2015
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 
2003
2002
2001
2000
1999
1998
Ostatní e-Přílohy
Přílohy revue
Podle
rubrik:
Poezie
Próza
Vzpomínky
Rozhovory
Grafika
Studie
Recenze
Glosář
Archiválie
CD-ROM / Audio

 

 

 

Texty - literární čtvrtletník

Potápěč - literární rozcestník

Dobrá adresa

Host

Plav

Tvar

iLiteratura

Glosy.info - malé statické tlačítko

Festival spisovatelů Praha

Estetika

Weles

Portá české literatury

 

Creative Commons License

 


obsah

Mladá krásná literární generace

Adam Suchý

Obec spisovatelů se koncem loňského roku rozhodla, že se více otevře světu a poskytla prostor pro diskusi mladým a začínajícím literátům. V příjemně neakademickém prostředí pražského klubu Limonádový Joe se tedy sešlo přes padesát autorů, kteří měli pohovořit mimo jiné s předsedou spisovatelské Obce Antonínem Jelínkem, literárními kritiky Petrem A.Bílkem, Vladimírem Novotným, Lubomírem Machalou, básnířkou Janou Štroblovou, organizátorem litersární soutěže Milanem Hrabalem a samozřejmě také mezi sebou navzájem. Neboli - měli jsme diskutovat, reagovat na připomínky a navzájem se poznat.

Hned v úvodu jsme zjistili, že mezi přítomnými autory převládají básníci, což si na základě některých později přečtených veršů osobně vysvětluji tak, že mnozí mladí (ale i starší) literáti mají pocit, že psát poezii je prostě snazší a rychlejší než se rvát s namáhavou a zdlouhavou prózou. Petr A.Bílek totiž na základě předem zaslaných textů velmi přesně a výstižně pojmenoval problémy literatury devadesátých let, přičemž vyšlo najevo, že zaslané příspěvky jsou v drtivé většině nějakým způsobem příbuzné poezii a že se jich všechny Bílkem přednesené připomínky bohužel týkají.

Podle P.A.Bílka převládá v tvorbě mladých autorů pocit, že co je autentické, musí být také zákonitě dobré, typická je "poetika výkřiku", tedy snaha o sebevýraz a sebepředvádění plná rádoby nezvyklých metafor a silné expresivity, přičemž jediná formální práce s veršem spočívá v rozepsání myšlenky do podoby lineárního příběhu, rozsekaného na jednotlivé řádky. V takové tvorbě chybí přesahy, jakékoli vědomí formy a pokud by měla poezie mít co říct i na třetí či čtvrté čtení, v produkci mladých literátů se spíše setkáváme s narcisismem, který má se skutečností pramálo společného a neosloví ani při prvním pokusu začíst se do předloženého dílka.

Samozřejmě, že se dá Bílkův příspěvek přeložit do věty "Takže jsme všichni jen druhořadí veršotepci a říkankáři" a poněkud potrefeně se urazit, ale účel semináře byl (nebo měl být) jiný. Mnozí to ovšem nepochopili a potrefeně se urazili. "Vy jste jen průměrní kritici a my průměrní autoři, tak se bavme jako rovný s rovným," zazněl dotčený hlas jednoho z účastníků a s vědomím kvantitativní převahy se skupinka militantních diskutérů rozhodla přejít do protiútoku. "My jsme generace, která vstupuje do nového milenia, my žádnou Obec spisovatelů nepotřebujeme," posouvala se debata na půdu, o které se hrdí aktéři patrně domnívali, že se jim bude houpat pod nohama méně než zrádná bažina úvah o vlastní tvorbě. "Obec se asi potřebovala před koncem roku zbavit peněz, tak jste nás sem pozvali," přesedlal jakýsi mladík na prostoduchý útok. (Říká se, že dobrý novinář musí umět skloubit tu správnou dávku drzosti a pokory. Možná se to týká i jiných profesí. Možná se to týká i samotného lidského bytí.)

Vladimír Novotný byl ve svém příspěvku opatrnější a snažil se myšlenky formulovat pokud možno tak, aby příliš neurazil, ale lavinu bezmocného tlachání už zastavit nedokázal. Připomněl, že dnešní poezie je typologicky rozrůzněná a z hlediska autorů by byla potřebná určitá skepse k vlastní tvorbě. Situace je postmoderní a literatura by měla promlouvat sama k sobě. Pokračuje tradice surrealistického básnictví s velkým podílem imaginace, velice silná je vlna duchovní poezie, autoři také pokračují v tradici beat generation. Ostatní poezie je podle Novotného především poezií osobního prožitku. Vlastní psaní by se tedy mělo odvíjet na základě četby, nutná je ovšem také chuť psát dál. V té chvíli ale spolu s ním "velkou radost tvůrčího aktu" cítil asi málokdo.

Lubomír Machala zašel v záchranářské tendenci ještě dál a svou "etudou na Bílkovu polemiku" se pokusil vžít do role přítomných autorů. Skepse by podle něj měla fungovat zdravě, předchozí výhrady jsou údajně standardní a několikagenerační. Pro autora je sice dobré poznat co nejvíce z předchozí tvorby, ale psát by měl především podle sebe. Machala také připomněl jazykovou úroveň předložených textů, která byla patrně v několika případech neveselá, a nasměroval "autoskepsi" i do této roviny. Někteří z autorů byli ovšem už opět o krok dopředu: "Není možné, aby Obec spisovatelů fungovala bez Internetu. Pojďme si vyměnit E-maily!" Tak. Bez E-mailu jsme vyřízení, brány české literatury se nám zavírají. Antonín Jelínek kouřil a byl velmi, velmi statečný.

Jaký vlastně první seminář Obce spisovatelů byl? Osobně mám výhrady především k příspěvku Jany Štroblové, která se snažila z textů přítomných autorů vybírat "verše shůry", tedy bez kontextu citovat slovní spojení, která jí připadala jako od Boha daná. Tento postup se mi nejeví jako příliš šťastný, protože není především vypovídající a směrodatný, Štroblová sama navíc jistou subjektivitu a "nedokonalost" své metody připustila.

Velmi potěšující bylo zjištění, kolik literárních časopisů na území naší republiky vychází. Naštěstí jsme si vyměnili také "normální" adresy, takže jakýsi základ mladé autorské sítě by tu byl a Obec spisovatelů si alespoň nemusí stěžovat, že se k ní jiná než pražská literární periodika nedostanou.

Jedním ze smyslů semináře bylo také omladit samotnou spisovatelskou Obec, jelikož průměrný věk jejích členů přesahuje hranici šedesáti let. Na rozdíl od autora výroku o nedůležitosti a neužitečnosti podobných organizací se domnívám, že existence Obce spisovatelů smysl má, stejně jako její omlazení (tam by se dokonce více než o smyslu dalo mluvit o potřebě) a stejně jako její semináře, které mohou mimo jiné pomoci zmapovat v sooučasné době vznikající literární produkci mladých autorů.

O sobě jsme se především dozvěděli, že téměř neumíme komunikovat a už vůbec ne přijímat kritiku. Kromě militantních diskutérů valná většina účastníků jen tak mlčela, na konci někteří četli úryvky svých děl. A u stolu jsem seděl se dvěma mladými autory, kteří píšou pro radost, protože chtějí a protože je to baví. A asi nemají potřebu vstupovat do "velkého světa literatury", jen se chtěli dozvědět, co by měli ve svém psaní zlepšit a čeho by se měli držet. A asi i chtěli naslouchat zkušenějším. Místo toho jen trochu překvapeně koukali, co se to kolem nich děje, protože skuhrání na nízké náklady poezie (ani bez toho jsme se neobešli) a smysl samotné literatury se jich nedotýkalo. Zatím (?).

 

 

 

 

NOVINKY

Aluze 3/2016

Nové číslo Aluze je na světě. Chcete-li ho v tištěné podobě, napište si o něj na redakce@aluze.cz, rádi Vám ho zašleme.

Večer Aluze v Knihovně Václava Havla

V úterý 25. 10. se bude v Knihovně VH povídat s Aluzí o Aluzi, přijďte si poslechnout autory Biancu Bellovou, Irenu Douskovou, Michala Šandu, Jáchyma Topola, ale také Jiřího Hrabala a Davida Jirsu v povídání o tom, jak to s naší revuí bylo, je a bude.

Úterý 25. 10., 19–21 h
Knihovna Václava Havla
Ostrovní 13, Praha 1

Aluze 1–2/2016
Milí čtenáři,
v červenci vyšlo dvojčíslo Aluze. Máte-li zájem, napište nám o výtisk na mail redakce@aluze.cz, případně si počkejte na podzim, kdy bude na našem webu volně ke stažení ve formátu PDF.


Aluze 2/2015
Vážení čtenáři,
druhé číslo loňského roku vyšlo krátce před Vánoci. V případě zájmu o tištěnou verzi nás neváhejte zkontaktovat na redakce@aluze.cz.


Aluze 1/2015
Vážení čtenáři,
Aluze se po téměř osmi letech vrací v tištěné podobě. V rubrice archiv naleznete pdf verzi č. 1/2015, další čísla budeme doplňovat vždy několik měsíců po vydání. Tištěnou verzi revue naleznete v některých knihovnách, případně si o ni můžete napsat na adresu redakce@aluze.cz.
David Jirsa

 

 

 

 

 nahoru    úvodní strana    kontakt    nová aktualita    webmail


ALUZE | Revue pro literaturu, filozofii a jiné (© 1998 - 2008) | ISSN 1803-3784   webmaster: kotrla.com

Počet návštěvníků od 5. 12. 2001: CNW:Counter CNW:Tracker