Archiv revue:
2017
2016
2015
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 
2003
2002
2001
2000
1999
1998
Ostatní e-Přílohy
Přílohy revue
Podle
rubrik:
Poezie
Próza
Vzpomínky
Rozhovory
Grafika
Studie
Recenze
Glosář
Archiválie
CD-ROM / Audio

 

 

 

Texty - literární čtvrtletník

Potápěč - literární rozcestník

Dobrá adresa

Host

Plav

Tvar

iLiteratura

Glosy.info - malé statické tlačítko

Festival spisovatelů Praha

Estetika

Weles

Portá české literatury

 

Creative Commons License

 


obsah

Miloš Pojar: Jindřich Matyáš Thurn - muž činu. Ivo Železný, Praha 1998.

Hrabě Thurn a jeho doba

Kniha Miloše Pojara o Jindřichu Matyáši Thurnovi, výrazné postavě našich dějin 17. století, je rozdělena do osmi kapitol. První kapitola plní funkci úvodu a seznamuje čtenáře se společenskou a politickou situací v předbělohorské době, vyznačující se zápasem mezi absolutistickým typem vlády na jedné straně a modelem stavovské konfederace na straně druhé. Výklad se dotýká problematiky dualismu Čech a Moravy, který vážně narušoval jednotu protihabsburské opozice. Zdůraznění, např. formou grafického vyčlenění, by si možná zasloužila komplikovaná náboženská otázka v souvislosti s rozložením sil uvnitř šlechtického stavu.

Následující kapitoly se zabývají vlastním předmětem studia - osobností hraběte Thurna a jeho aktivitami na poli politickém i válečném. Přestože rod Thurnů pocházel ze severní Itálie, lze otázku, byl-li Thurn Čechem či nikoli, považovat za vyřešenou. Příslušnost k Čechům totiž neměla důrazně bázi etnickou, což potvrzuje celkový kosmopolitní charakter doby a prostředí. Sám Thurn kromě němčiny, své mateřštiny, a češtiny ovládal řadu dalších jazyků.

Pasáže vztahující se k popisu defenestrace (původcem plánu vyhození místodržících byl právě Thurn) a k bělohorským událostem nepostrádají čtivost. Autor se především zdržuje kritiky ex post - např. ve věci Thurnova opuštění Prahy po bitvě na Bílé hoře. Tehdy význam bitvy, natož její důsledky, nebyly jednoznačně zřejmé a představa opětovného získání Čech tažením z Moravy možná nebyla tak nereálná. V emigraci se agilní Thurn vypracoval v čelného představitele českého exilu. Jeho syn František Bernard byl oblíbencem švédského krále Gustava Adolfa. K nejzajímavějším fázím Thurnova života patří období, jež je politicky spjato s Valdštejnem. V té době (tj. v roce 1631) se hrabě Thurn vrací do Prahy, avšak bohužel dočasně.

Jedna z kapitol obsahuje přehled postojů, jaké k Thurnovi a jeho činnosti zaujímali pamětníci, kronikáři a dějepisci - počínaje Vilémem Slavatou a konče historikem Robertem Kalivodou, jehož památce ostatně Pojar svou knihu věnoval. Ale právě tato část může podněcovat určité pochybnosti o autorově objektivitě. Kritické hlasy, odmítající např. defenestraci jako projev radikalismu, odsouvá Pojar do pozadí, aby nenarušily jeho obraz Jindřicha Matyáše jako čestného a smělého “muže činu”. Takovýto jednostranný přístup je vždy na škodu věci, u historických prací snad dvojnásob.

Avšak na závěr knihy může čtenáře příjemně překvapit Pojarův překlad některých Thurnových textů, zejména části Apologie, jež nechávají nahlédnout do Thurnových osobních motivací a jsou jejich autentickou obhajobou.

Thurnovská monografie Miloše Pojara zaplňuje mezeru, která v našem dějepisectví existovala. Je projevem pozornosti, již si osobnost hraběte Jindřicha Matyáše Thurna bezpochyby zasluhuje.

Roman Kanda

 

 

 

 

NOVINKY

Aluze 3/2016

Nové číslo Aluze je na světě. Chcete-li ho v tištěné podobě, napište si o něj na redakce@aluze.cz, rádi Vám ho zašleme.

Večer Aluze v Knihovně Václava Havla

V úterý 25. 10. se bude v Knihovně VH povídat s Aluzí o Aluzi, přijďte si poslechnout autory Biancu Bellovou, Irenu Douskovou, Michala Šandu, Jáchyma Topola, ale také Jiřího Hrabala a Davida Jirsu v povídání o tom, jak to s naší revuí bylo, je a bude.

Úterý 25. 10., 19–21 h
Knihovna Václava Havla
Ostrovní 13, Praha 1

Aluze 1–2/2016
Milí čtenáři,
v červenci vyšlo dvojčíslo Aluze. Máte-li zájem, napište nám o výtisk na mail redakce@aluze.cz, případně si počkejte na podzim, kdy bude na našem webu volně ke stažení ve formátu PDF.


Aluze 2/2015
Vážení čtenáři,
druhé číslo loňského roku vyšlo krátce před Vánoci. V případě zájmu o tištěnou verzi nás neváhejte zkontaktovat na redakce@aluze.cz.


Aluze 1/2015
Vážení čtenáři,
Aluze se po téměř osmi letech vrací v tištěné podobě. V rubrice archiv naleznete pdf verzi č. 1/2015, další čísla budeme doplňovat vždy několik měsíců po vydání. Tištěnou verzi revue naleznete v některých knihovnách, případně si o ni můžete napsat na adresu redakce@aluze.cz.
David Jirsa

 

 

 

 

 nahoru    úvodní strana    kontakt    nová aktualita    webmail


ALUZE | Revue pro literaturu, filozofii a jiné (© 1998 - 2008) | ISSN 1803-3784   webmaster: kotrla.com

Počet návštěvníků od 5. 12. 2001: CNW:Counter CNW:Tracker