Archiv revue:
2017
2016
2015
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 
2003
2002
2001
2000
1999
1998
Ostatní e-Přílohy
Přílohy revue
Podle
rubrik:
Poezie
Próza
Vzpomínky
Rozhovory
Grafika
Studie
Recenze
Glosář
Archiválie
CD-ROM / Audio

 

 

 

Texty - literární čtvrtletník

Potápěč - literární rozcestník

Dobrá adresa

Host

Plav

Tvar

iLiteratura

Glosy.info - malé statické tlačítko

Festival spisovatelů Praha

Estetika

Weles

Portá české literatury

 

Creative Commons License

 


obsah

Sedum nahých. Bruntál 1998.

Básnický almanach Sedum nahých

Za finanční podpory Okresního úřadu Bruntál a firmy LP print spol. s r.o. Bruntál spatřil světlo světa básnický almanach Sedum nahých.

V průběhu dvou let se nám tak dostává do rukou již druhý soubor básnických textů mladých autorů Bruntálska. Ten první se nazýval Zlá mrkef a s druhým ho spojuje pouze vydavatel a foneticky napsaný titul, nikoliv – jak bychom mohli očekávat – zastoupení těch samých autorů, rozšířených případně o pár nových jmen. Tak by bylo možné zjistit, zda v tvorbě přispěvatelů prvního almanachu došlo k nějakému vývoji z hlediska kvality tvorby.

Naproti tomu publikace Sedum nahých představuje čtenářské obci zcela neznámá a dosud zjevně nikde nepublikující jména sedmi mladých autorů. Jedná se tedy o nějaká dvě vyhraněná básnická uskupení? Zdá se, že nikoliv, neboť z hlediska věku autorů jde o jednu generaci, dospívající již po pádu totalitního režimu, a ani z hlediska poetiky nenacházíme žádné výraznější odchylky od básnické normy. Chybí zde také nějaké zásadní programové prohlášení, jímž by se obě skupiny “almanachových” básníků od sebe vzájemně odlišovaly. Různosti v poetice hledejme tedy u každého autora zvlášť.

Zdá se, že je nyní Bruntálsko bohaté na básnické talenty. Lze však pokládat za literární talent každého mladého tvůrce, který je schopen psát ve verších? Odpověď vyžaduje sledovat estetické hodnoty děl jednotlivých přispěvatelů.

Každý autor měl možnost představit svůj životopis a většina k tomuto úkolu přistupovala s humorem. Bára Schmidtová nejprve dlouho, nekonečně dlouho nebyla. Potom dlouho, nekonečně dlouho nebude. A v nepatrném časovém úseku mezi dvěma nekonečny strávila den v inkubátoru, v sedmi letech napsala seriál o dvou pejscích (po vzoru dědečka a strýce se rozhodla být spisovatelkou – jenomže se nedozvíme, jak se ti pánové jmenovali). V literárních pokusech pokračuje i nyní. Už z titulů většiny básní B. Schmidtové lze usoudit, že se víceméně jedná o výlevy naivní dívky, která dovršila pubertu, ale ještě není dospělá. Tento věk se nazývá odborně adolescence a duchovní vyspělosti této etapy lidské fylogeneze odpovídá ladění v almanachu zastoupených básní. Je tu hodně upřímnosti, ale z ní se dobrá báseň nezrodí. Otřepané básnické přívlastky a klišovitá spojení prozrazují malou zkušenost s moderním básnickým jazykem a zřejmě malou znalost moderní české a světové poezie vůbec. Některé básně slečny Schmidtové však zaujmou alespoň námětem, který tvoří kruté zážitky, patřící však spíše do kompetence psychoanalytika.

Naopak básně Štěpána Mikulky se vyznačují smyslem pro vnitřní rytmus veršů a schopností dát textu jakousi pravidelnou strofickou podobu. Některé básně nepostrádají rým, byť místy otřepaný. Poněkud banálně vyznívají Mikulkovy sentimentální verše o zradivších láskách. Jinak je básník docela bystrým pozorovatelem přírodních dějů. Snad se tady rýsuje alespoň talent přírodního lyrika.

Podobně Jana Jersáková si osvojila rýmovaný verš. Je třeba ji zvlášť pochválit za básně s písňovým charakterem. Horší je to s jejími epitety (“něžné blues” snad nezpíval žádný bluesman, co jich na světě je, a ani jako básnická licence to neobstojí). Místy je slečna Jersáková zbytečně přemoudřelá na svůj věk, což vyznívá vždy nevěrohodně, zvlášť pouští-li se do úvah na téma víry.

Básně Michala Dolečka jsou pro mne důkazem teze, že v současnosti dochází k neurotizaci stylistiky u mladých autorů. Snad je to důsledek většího příjmu informací prostřednictvím obrazů a ne slov u mladé generace. Báseň Psychedelie je poučena na opiové estetice hippies šedesátých let, v básni The End se vyskytuje Jim Morrison (vlivem požívání drog předčasně zemřelý zpěvák skupiny Doors). Styl vychází z hovorové češtiny a není prost vulgarismů, které nejsou použity vždy funkčně. Z básní Michala Dolečka ční známá póza básníka, který své problémky svěřuje papíru.

Studentka Akademie výtvarných umění v Praze Iveta Dučáková se z autorů almanachu vymyká jednak výtvarnou metaforikou (“rozhlížím se po barevných skvrnách tvé jedinečnosti / do spektra světelných paprsků / hladově nahlížím”), případně celými výtvarnými básněmi (Žluť kadmiová), a jednak nečekaně otevřeným milostným laděním některých veršů. Co si však počít s jejím filozofováním typu: “Rodina je spjatý svazek mas v nerušeném / lidském zákonu”?

Snad nejzřetelněji vyprofilovanou osobností z autorů almanachu je entomolog, houbař, tramp, evangelík, mystik, Kelt Radek Chodura (roč. 1968) – výrazně sečtělý autor s pěkným vztahem k přírodě. A právě přírodní scenérie se mu daří vykreslit nejlépe. Zvláště oceňuji báseň Havran, jež drží čtenáře v napětí až do pointy, která však postrádá dramatické působivosti – jinak by byla báseň dokonalá. Ze všech autorů na sebe prozrazuje také největší sečtělost, ať už motty (např. z Jacka Kerouaca) nebo údaji v životopisu, a také způsobem psaní veršů, odvozeným z meziválečné avantgardy (známé “schůdky” futuristy Majakovského). Místy Chodura dosahuje nezvykle křehké impresivní nálady, jako v básni Rumová pralinka. Nejbědněji pak dopadají básně naplněné mudrlantstvím na způsob: “- jsou chvíle, kdy stojí za to žít / chvíle, kvůli kterým stojí žít” (z básně ***Jedna z těch nocí).

Nejvýraznější pozici ženského subjektu (až na hranicích feminismu) nacházíme v básních Markéty Mackové (báseň O mužích). Většina jejích básní skrytě či otevřeně “řeší” problém vztahu ke dvěma mužům – Davidovi a Petrovi: “David miluje svoji ženu / a líbí se mu to se mnou / Mně se to líbí s Péťou / ale miluji Davida / Je mi dvacet dva let / a sama sobě / trochu zděšeně říkám / tak tohle je život” (z básně Mnohoúhelník). Nemohu se ubránit dojmu, že problémy, s nimiž se autorka potýká, jsou zaprvé umělé a zadruhé nevýrazně literárně zpracované. Milostný trojúhelník jistě může být nosným námětem, ale produktivnější cestou k jeho zobrazení se mi jeví spíš to, co je za textem, než to, co je na povrchu.

Básnický almanach Sedum nahých nepřináší do prostoru literárního regionu žádný výrazný a již hotový básnický talent generace narozené od konce šedesátých až do poloviny sedmdesátých let, spíše je výzvou ke sledování vývoje alespoň dvou, snad tří autorů. Jinak jej můžeme číst i jako svého druhu sociologickou sondu do kulturních preferencí, zájmů a stěžejních existenciálních situací mladých lidí s vyššími intelektuálními ambicemi na okrese Bruntál.

Libor Martinek

 

 

 

NOVINKY

Aluze 3/2016

Nové číslo Aluze je na světě. Chcete-li ho v tištěné podobě, napište si o něj na redakce@aluze.cz, rádi Vám ho zašleme.

Večer Aluze v Knihovně Václava Havla

V úterý 25. 10. se bude v Knihovně VH povídat s Aluzí o Aluzi, přijďte si poslechnout autory Biancu Bellovou, Irenu Douskovou, Michala Šandu, Jáchyma Topola, ale také Jiřího Hrabala a Davida Jirsu v povídání o tom, jak to s naší revuí bylo, je a bude.

Úterý 25. 10., 19–21 h
Knihovna Václava Havla
Ostrovní 13, Praha 1

Aluze 1–2/2016
Milí čtenáři,
v červenci vyšlo dvojčíslo Aluze. Máte-li zájem, napište nám o výtisk na mail redakce@aluze.cz, případně si počkejte na podzim, kdy bude na našem webu volně ke stažení ve formátu PDF.


Aluze 2/2015
Vážení čtenáři,
druhé číslo loňského roku vyšlo krátce před Vánoci. V případě zájmu o tištěnou verzi nás neváhejte zkontaktovat na redakce@aluze.cz.


Aluze 1/2015
Vážení čtenáři,
Aluze se po téměř osmi letech vrací v tištěné podobě. V rubrice archiv naleznete pdf verzi č. 1/2015, další čísla budeme doplňovat vždy několik měsíců po vydání. Tištěnou verzi revue naleznete v některých knihovnách, případně si o ni můžete napsat na adresu redakce@aluze.cz.
David Jirsa

 

 

 

 

 nahoru    úvodní strana    kontakt    nová aktualita    webmail


ALUZE | Revue pro literaturu, filozofii a jiné (© 1998 - 2008) | ISSN 1803-3784   webmaster: kotrla.com

Počet návštěvníků od 5. 12. 2001: CNW:Counter CNW:Tracker