Archiv revue:
2017
2016
2015
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 
2003
2002
2001
2000
1999
1998
Ostatní e-Přílohy
Přílohy revue
Podle
rubrik:
Poezie
Próza
Vzpomínky
Rozhovory
Grafika
Studie
Recenze
Glosář
Archiválie
CD-ROM / Audio

 

 

 

Texty - literární čtvrtletník

Potápěč - literární rozcestník

Dobrá adresa

Host

Plav

Tvar

iLiteratura

Glosy.info - malé statické tlačítko

Festival spisovatelů Praha

Estetika

Weles

Portá české literatury

 

Creative Commons License

 


obsah

Michal Jareš

NEJASNOST MYŠLENÍ A KŘEČOVITOST VÝRAZU

(Nad dobovým přijímáním sborníku Aktiv. Dodatek k edici sborníku v Aluzi 1/2000)

 

Jelikož doposud neexistuje článková bibliografie z let 1945–1953, omezil jsem se při hledání recenzí a kritik dynamoarchistického sborníku Aktiv, který jsme otiskli v Aluzi 1/2000, na časopisy Kritický měsíčník, Akord a Obzory. Ale i tato již dříve ohlášená ukázka docela dobře ilustruje, jak byl sborník přijat kritikou.

V Akordu (XIII, 1947, č. 1, s. 32–33, článek „Manifest dynamoarchismu“) se J. Hýbalová (jež si za jméno dala přídomek „adeptka dynamoarchismu“) dosti ironicky věnuje samotnému úvodnímu prohlášení Aktivu: „Přiznáváme se, že tolik tvůrčích procesů na jedné haldě jsme opravdu ještě nikdy neviděli. To je nesporné novum. Točí se nám z toho poněkud hlava a musíme doznat, že je to skutečná ,stavba závratí‘. Jenom se nám zdá, že všechno, co se tu celá pracovní brigáda snaží tak upachtěně vyslovit, pověděl Otokar Březina výsostným způsobem v jediném verši ,Země vítězů‘ (,a bouří, která slove stvořením, se ztroskotávaly‘). ,Pohyb je stavba‘ – není však stavba právě ukončením nespočetných pohybů? Není smyslem umění nekonečný pohyb plynoucího dění uchopit a zastavit? (...) Je tu sice všechno maximálně rozmáchlé, ale přitom na milimetr změřitelné. Nemáme pranic proti mladým a přejeme jim zdaru ve všem jejich podnikání, jenom podotýkáme, že je nám poctivě opilý chlap milejší nežli rádoby opojení mladíci, oddávající se takovéto vysoké tvůrčí posunčině.“

Hned za touto glosou je tu článek s názvem „Připíjíme dynamoarchismu“, (autor »Viator«), který ale reaguje na recenzi sbírky jednoho z dynamoarchistů od „jednoho kritika“ ve Svobodných novinách ze dne 24. 7. 1946. Svůj postřeh autor končí: „Jak vidět, mluví se tu hodně o obžerství, a proto i autor končí svůj referát případným zdvižením číše: ,Připíjíme dynamoarchismu! Má dobrý start!‘ Jenže nám bohužel zůstává po tomto přípitku v ústech protivná pachuť staré žurnalistické šmokoviny.“

Ivo Ducháček v časopisu Obzory (II, 1946, č. 35, s. 558, podepsáno »vo«) nazval svůj postřeh „Hořecování“: „Jsou stavitelé závratí. Avšak stavba závratí, to je přece to, co po léta dělali nebo stavěli Hitler, Mussolini, Franco a podobní spřeženci. Stavba závratí je stavba toho, co se nebude uskutečňovat, o čem se jen předstírá, že se uskuteční.“

A nakonec Jiří Pistorius v Kritickém měsíčníku (VII, 1946, č. 10–11, s. 266–267, článek „DY-NA-MO-AR-CHIS-MUS“, podepsáno »jps.«). jako jediný ze zde uvedených pojal svou kritiku méně politicky a zabýval se víc i literární stránkou sborníku: „Lyrická čísla sborníku, osm básní, jejichž autory jsou Fr. Listopad a J. Hořec, mají k hranicím poezie daleko. A nezáleží přitom již ani na tom, vznikla-li tahle poezie-próza jako ilustrující doplněk manifestu, či naopak byl-li manifest sám nutným „teoretickým“ zdůvodněním její nebásnické a násilné tendence.“

Pistorius dále podobně jako autorka v Akordu ironizuje manifest dynamoarchismu, ale dodává: „Nelze ovšem dívat se na dynamoarchistický manifest docela nevážně, domníváme-li se v něm spatřovat rysy příznačné některým z našich současníků: neorganičnost a nejasnost myšlení, z nichž vyplývá a již má zakrývat stejná nejasnost a křečovitost výrazu.“

Chápejme tedy sborník Aktiv a snahy dynamoarchistů jako literární pokus v nevhodnou dobu, nebo spíše jako přenošené dítě válečných nápadů skupinky mladých autorů. Doba v letech 1945–1948 byla všechno jiné, jen ne připravená na manifesty a odhodlané skupinky, které zároveň nepatřily ani k levici, ani k pravici. Faktem ovšem zůstává, že v mnohém je dynamoarchistický pokus nesrozumitelný, a to doposud. V krátké recenzi Aluze ve Tvaru (XI, 2000, č. 13, s. 17, autor Karel Paulík) je to ukázáno jasně: „Připadá mi to jak u mnoha ,těhotných‘ budoucích umělců: ,Srdéčko‘ je plné, úplně zaplněné něčím velkým, ale když je to řečeno, tak výsledek jsou jen slova a slova. Věděli dynamoarchisté vlastně: jak a proč? To si musí každý po přečtení zodpovědět sám.“

 

 

NOVINKY

Aluze 3/2016

Nové číslo Aluze je na světě. Chcete-li ho v tištěné podobě, napište si o něj na redakce@aluze.cz, rádi Vám ho zašleme.

Večer Aluze v Knihovně Václava Havla

V úterý 25. 10. se bude v Knihovně VH povídat s Aluzí o Aluzi, přijďte si poslechnout autory Biancu Bellovou, Irenu Douskovou, Michala Šandu, Jáchyma Topola, ale také Jiřího Hrabala a Davida Jirsu v povídání o tom, jak to s naší revuí bylo, je a bude.

Úterý 25. 10., 19–21 h
Knihovna Václava Havla
Ostrovní 13, Praha 1

Aluze 1–2/2016
Milí čtenáři,
v červenci vyšlo dvojčíslo Aluze. Máte-li zájem, napište nám o výtisk na mail redakce@aluze.cz, případně si počkejte na podzim, kdy bude na našem webu volně ke stažení ve formátu PDF.


Aluze 2/2015
Vážení čtenáři,
druhé číslo loňského roku vyšlo krátce před Vánoci. V případě zájmu o tištěnou verzi nás neváhejte zkontaktovat na redakce@aluze.cz.


Aluze 1/2015
Vážení čtenáři,
Aluze se po téměř osmi letech vrací v tištěné podobě. V rubrice archiv naleznete pdf verzi č. 1/2015, další čísla budeme doplňovat vždy několik měsíců po vydání. Tištěnou verzi revue naleznete v některých knihovnách, případně si o ni můžete napsat na adresu redakce@aluze.cz.
David Jirsa

 

 

 

 

 nahoru    úvodní strana    kontakt    nová aktualita    webmail


ALUZE | Revue pro literaturu, filozofii a jiné (© 1998 - 2008) | ISSN 1803-3784   webmaster: kotrla.com

Počet návštěvníků od 5. 12. 2001: CNW:Counter CNW:Tracker