Archiv revue:
2017
2016
2015
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 
2003
2002
2001
2000
1999
1998
Ostatní e-Přílohy
Přílohy revue
Podle
rubrik:
Poezie
Próza
Vzpomínky
Rozhovory
Grafika
Studie
Recenze
Glosář
Archiválie
CD-ROM / Audio

 

 

 

Texty - literární čtvrtletník

Potápěč - literární rozcestník

Dobrá adresa

Host

Plav

Tvar

iLiteratura

Glosy.info - malé statické tlačítko

Festival spisovatelů Praha

Estetika

Weles

Portá české literatury

 

Creative Commons License

 


obsah

František Benhart: Jedna a jedna. Kritické texty o české a slovinské literatuře (1963–1998). Jinočany, H&H 1999.

MOHOU BÝT JEDNA A JEDNA TŘI?

František Benhart, dlouhodobý propagátor kultury a literatury dvoumilionového slovinského národa, ve svém knižním výboru nazvaném Jedna a jedna dokazuje, že to možné je. Samozřejmě ne matematicky, ale, řekněme, kulturně-antropologicky. Tím, že vedle sebe klade své poměrně hloubkové literární analýzy, studie a kritiky, které se týkají literárního vývoje a událostí v Česku a Slovinsku (pozor! ne v Jugoslávii, ale ve Slovinsku, a to i před jeho osamostatněním) mezi lety 1963 a 1998, získáváme jistou syntézu, která není již ani slovinská, ani česká, ale svým způsobem středoevropská. Syntézu, která vnějškově i svou vnitřní logikou a vztahy nese novou identitu, mocnější poslání, ucelenější, univerzálnější odpovědi. Tento třetí celek, či rovina, živený právě ze dvou autonomních zdrojů, které jsou si jinak nepatřičně vzdálené a neznámé, dostává své vlastní vyznění se zajímavými, neopakovatelnými podtexty, souvislostmi a odstíny.

Slovinský čtenář měl již možnost přiblížit se takovému vyznění Benhartovými předcházejícími dvěma výbory z kritické tvorby ve slovinštině: v roce 1984 mu vyšla kniha Čítárna a jiné nepřiměřenosti a v roce 1990 Poněkud jiná čtení. (Třetí Benhartova slovinská kniha Zářivý den u řeky z roku 1986 je tvořena spíše autorovými cestovatelskými zápisky z putování po Slovinsku a byla již přeložena do češtiny.) Českému čtenáři byla tato kritická tvorba přiblížena později, ale přece. Zde je nutno podtrhnout jednu skutečnost: nebýt Benhartovy osobnosti a jeho četných, dlouhodobých a pečlivých překladatelských aktivit, osvětářského působení a kladení mostů, pravděpodobnost vůbec nějaké česko-slovinské literární interakce by se jevila jako velice malá. Ani na české, ani na slovinské straně totiž Benhart v tom, co dělá, nemá rovnocenné souputníky. Bohužel, zdá se, nemá zatím ani nadějné a zainteresované pokračovatele. A zdá se bohužel také, že jeho práce není dostatečně oceněna spíše na české straně a není jí především u nás věnována náležitá pozornost.

Dokladem Benhartovy výjimečnosti nejen literárněkritické je právě jeho kniha Jedna a jedna. A to hned z několika důvodů. Ačkoliv se jedná o výbor – a ten logicky musí být doprovázen jistou fragmentárností –, můžeme tvrdit, že poskytuje detailní přehled Benhartových prací a myšlenek (tak, jak je prezentoval na stránkách měsíčníku Plamen, dvouměsíčníku Světová literatura a v rubrice Čítárna v rámci revue Sodobnost) s tím, že může aspirovat na poměrně ucelený pohled na obě literatury ve zmiňovaném období. Zarážející a překvapující je Benhartova erudovanost a znalost.

Ta může být ovšem paradoxně ke škodě konečnému výsledku. Ona erudice totiž může působit na „běžného“ čtenáře až zahanbujícím dojmem a může případně demotivovat. Byť jsou Benhartovy příspěvky psané čtivým a lehkým jazykem, chybějí v nich klišé a fráze a autor se snaží používat neinflační slovní obraty, běžný český čtenář, resp. čtenář, který nemá dokonalý přehled o slovinské literatuře a není seznámen s tvorbou jednotlivých slovinských autorů, se může ocitnout v úzkých a může se ztratit. Benhart mu sice pomůže dohnat onen deficit v oblasti slovinské literární historie (přibližuje ji nenásilně srovnáním s literární historií českou, hledáním vazeb), přesto je však zřejmé, že výbor je určen spíš pro užší okruh specialistů. Zejména tedy pro bohemisty a slovenisty.

Členění výboru se nabízelo, Benhart využil tu nejjednodušší možnost: v první části se asi na 190 stránkách věnuje českým autorům a českému prostředí, druhá část se, z hlediska objemu rovnoměrně také na 190 stránkách, soustředí na Slovince a slovinské komentáře. Pro obě z nich je typické to, co dobře vystihl při hodnocení Benhartových kritických úvah slovinský spisovatel Igor Bratož: „...knihu šlechtí také neideologičnost ... a až překvapivá otevřenost prvotinám, které bývají – jak sám podotýká – pro recenzenty nebezpečným ledem.“

To je mimo jiné jedním z velkých přínosů výboru: Benhart se nezabývá jenom literárními esy a představiteli slovinského nebo českého literárního Parnasu, ale brázdí i vody provinčních a neetablovaných prostředí. Navíc se s odstupem času ukazuje správnost jeho soudů a zřejmost některých souvislostí, jež vyžadují nadhled a nezaujatost. Právě nadhled, nefandění, umírněná kritičnost jsou Benhartovi vlastní. Kniha Jedna a jedna je tedy jedinečnou možností jak pro bohemisty a slovenisty, tak i pro ostatní získat či doplnit si znalosti o slovinské a české literatuře, a to nejen v jejich hlavním proudu, ale i v jejich okrajovějších oblastech.

Jakub Dürr

 

 

NOVINKY

Aluze 3/2016

Nové číslo Aluze je na světě. Chcete-li ho v tištěné podobě, napište si o něj na redakce@aluze.cz, rádi Vám ho zašleme.

Večer Aluze v Knihovně Václava Havla

V úterý 25. 10. se bude v Knihovně VH povídat s Aluzí o Aluzi, přijďte si poslechnout autory Biancu Bellovou, Irenu Douskovou, Michala Šandu, Jáchyma Topola, ale také Jiřího Hrabala a Davida Jirsu v povídání o tom, jak to s naší revuí bylo, je a bude.

Úterý 25. 10., 19–21 h
Knihovna Václava Havla
Ostrovní 13, Praha 1

Aluze 1–2/2016
Milí čtenáři,
v červenci vyšlo dvojčíslo Aluze. Máte-li zájem, napište nám o výtisk na mail redakce@aluze.cz, případně si počkejte na podzim, kdy bude na našem webu volně ke stažení ve formátu PDF.


Aluze 2/2015
Vážení čtenáři,
druhé číslo loňského roku vyšlo krátce před Vánoci. V případě zájmu o tištěnou verzi nás neváhejte zkontaktovat na redakce@aluze.cz.


Aluze 1/2015
Vážení čtenáři,
Aluze se po téměř osmi letech vrací v tištěné podobě. V rubrice archiv naleznete pdf verzi č. 1/2015, další čísla budeme doplňovat vždy několik měsíců po vydání. Tištěnou verzi revue naleznete v některých knihovnách, případně si o ni můžete napsat na adresu redakce@aluze.cz.
David Jirsa

 

 

 

 

 nahoru    úvodní strana    kontakt    nová aktualita    webmail


ALUZE | Revue pro literaturu, filozofii a jiné (© 1998 - 2008) | ISSN 1803-3784   webmaster: kotrla.com

Počet návštěvníků od 5. 12. 2001: CNW:Counter CNW:Tracker