Archiv revue:
2017
2016
2015
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 
2003
2002
2001
2000
1999
1998
Ostatní e-Přílohy
Přílohy revue
Podle
rubrik:
Poezie
Próza
Vzpomínky
Rozhovory
Grafika
Studie
Recenze
Glosář
Archiválie
CD-ROM / Audio

 

 

 

Texty - literární čtvrtletník

Potápěč - literární rozcestník

Dobrá adresa

Host

Plav

Tvar

iLiteratura

Glosy.info - malé statické tlačítko

Festival spisovatelů Praha

Estetika

Weles

Portá české literatury

 

Creative Commons License

 


obsah

Karl Kraus – Sidonie Nádherná

Karl Kraus – Sidonie Nádherná (Sborník z mezinárodního sympozia Návrat domů/ Rückkehr nach Janowitz). Přel. Jaroslav Povejšil. Praha, Nakladatelství Franze Kafky 2000.


Jméno Sidonie Nádherné bývá v poslední době zmiňováno v různých souvislostech. O znovuobjevení této mecenášky umění a důvěrné přítelkyně Karla Krause a Rainera Marii Rilka pro veřejnost se postaralo jednak vydání její Kroniky janovického zámkupřed dvěma lety, a jednak slavnostní pietní akt z 25. května 1999, kdy byly v zámeckém parku ve Vrchotových Janovicích uloženy tělesné ostatky bývalé majitelky tohoto zámku, baronky Sidonie Nádherné, která zemřela roku 1950 v anglickém exilu.

Součástí této pietní akce, o jejíž uskutečnění se zasloužila řada českých, německých i rakouských kulturních institucí, bylo i mezinárodní sympozium pořádané Centrem Franze Kafky a věnované Karlu Krausovi, jednomu z nejvítanějších návštěvníků zámku, k připomenutí 125. výročí jeho narození. Povahou vztahu Karla Krause k zámku ve Vrchotových Janovicích a k jejich paní, ale i k celé české kultuře, se zabývá útlý sborník Karl Kraus – Sidonie Nádherná, vycházející převážně z přednášek proslovených právě na sympoziu Návrat domů/ Rückkehr nach Janowitz.

Ačkoli se může zdát, že sborník má snad až příliš úzce vymezený tematický záběr a osloví jen hrstku odborníků, není tomu tak. Šťastnou shodou okolností totiž ve stejné době jako sborník ze sympozia vychází v Mladé frontě biografie Sidonie Nádherné s názvem Dáma z rajského ostrova, která je seriózním a nezaujatým barončiným životopisem. Jejími autory jsou Robert Sak a Zdeněk Bezecný. Sborník Karl Kraus – Sidonie Nádhernási potom vybírá některé zásadní epizody ze zejména vnitřního života této “krásné baronesy”, jak Sidonii Nádhernou kdysi označil Rilke, a zaměřuje se na mapování vztahu baronky a rakouského spisovatele a žurnalisty Karla Krause. Jejich vzájemný vztah je však chápán šířeji jako vztah Karla Krause k českým zemím, a to na pozadí místa setkávání obou osobností, zámku ve Vrchotových Janovicích. O důvěrné povaze citů, které Karl Kraus k zámku a jeho majitelce choval, snad nejlépe svědčí fakt, že zde vznikla převážná část jeho monumentálního dramatu Poslední dnové lidstva a že právě zde, v zámeckém parku, si přál být kroměřížský rodák, ale rakouský občan Karl Kraus pohřben.

Z přednášek, které byly na sympoziu Návrat domů prosloveny, byly pro potřebu sborníku vybrány tři, které se zejména zabývají problematikou prolínání jazyků a kultur, v němž svou roli sehrálo české prostředí. K nim je organicky připojen text čtvrtý, přednáška s názvem “Recepce Karla Krause v českých zemích”, již proslovil na podzim roku 1999 v Londýně Kurt Krolop, jeden z největších evropských znalců díla Karla Krause. (Tomuto badateli je ostatně celý svazek u příležitosti životního jubilea věnován.)

Fridrich Pfäfflin, editor německého vydání Krausových dopisů Sidonii Nádherné, ve svém příspěvku s názvem “Vrchotovy Janovice – místo vzpomínek i poučení” vystihuje genius loci zámku i jeho okolí a vyzdvihuje jeho význam pro formování různých kultur. Rovněž se dovídáme, které osobnosti na svém zámku Sidonie Nádherná, německá Češka, píšící si své deníky v angličtině, přijala a jaké byly poválečné osudy významné zámecké knihovny, jejíž část Sidonie Nádherná před svým odchodem do exilu ukryla na Nizozemském velvyslanectví v Praze.

Nádech kurióznosti má druhý příspěvek Kurta Krolopa s názvem “Posluchačka jako mluvčí: ,Mluvnice‘ Sidonie Nádherné”. Autor se ve stati zabývá vlivem jazykových chyb, zejména bohemismů, jichž se Sidonie Nádherná ve své němčině dopouštěla, na jazyk Karla Krause, jednoho z nejlepších evropských stylistů. Není divu, že žurnalista Karl Kraus, který se programově zabýval jazykem a jeho pravdivostí, se nechal chybami své přítelkyně inspirovat nejen k osobní korespondenci, ale i k úvahám ve svém časopise Die Fackel.

Nejpřínosnější pro českého čtenáře mohou být dva příspěvky, zabývající se Krausem ve vztahu k české kultuře. Stať Edwarda Timmse “Karl Kraus a léta po založení Československa” pojednává o vzájemném jiskření, k němuž docházelo mezi Die Fackel a pražským německým i českým tiskem. Jeho příčinou byla diskuse o nově vzniklé české demokracii, již Karl Kraus všestranně podporoval. Zároveň usiloval o česko-německou národnostní symbiózu. Referát “Recepce Karla Krause v českých zemích” Kurta Krolopa má více všeobecnou a shrnující povahu, zajímavé je především líčení vztahu a paralel mezi vídeňskou Die Fackela pražskou Přítomností Ferdinanda Peroutky.

Z celé koncepce knížky je zřejmé, že má vyšší ambice, než napovídá forma sborníku. Titul odkazuje na tradice národnostního soužití nejen v Praze, ale i na Moravě, navazuje na ně a připomíná osobnost naštěstí nezapomenuté Sidonie Nádherné ve vztahu ke Karlu Krausovi, který i díky baronce našel cestu k české kultuře. Nesporně přínosná a ucelující je potom ta skutečnost, že se v současné době chystá český překlad Krausových a Rilkových dopisů Sidonii Nádherné.

Radek Malý

 

 

NOVINKY

Aluze 3/2016

Nové číslo Aluze je na světě. Chcete-li ho v tištěné podobě, napište si o něj na redakce@aluze.cz, rádi Vám ho zašleme.

Večer Aluze v Knihovně Václava Havla

V úterý 25. 10. se bude v Knihovně VH povídat s Aluzí o Aluzi, přijďte si poslechnout autory Biancu Bellovou, Irenu Douskovou, Michala Šandu, Jáchyma Topola, ale také Jiřího Hrabala a Davida Jirsu v povídání o tom, jak to s naší revuí bylo, je a bude.

Úterý 25. 10., 19–21 h
Knihovna Václava Havla
Ostrovní 13, Praha 1

Aluze 1–2/2016
Milí čtenáři,
v červenci vyšlo dvojčíslo Aluze. Máte-li zájem, napište nám o výtisk na mail redakce@aluze.cz, případně si počkejte na podzim, kdy bude na našem webu volně ke stažení ve formátu PDF.


Aluze 2/2015
Vážení čtenáři,
druhé číslo loňského roku vyšlo krátce před Vánoci. V případě zájmu o tištěnou verzi nás neváhejte zkontaktovat na redakce@aluze.cz.


Aluze 1/2015
Vážení čtenáři,
Aluze se po téměř osmi letech vrací v tištěné podobě. V rubrice archiv naleznete pdf verzi č. 1/2015, další čísla budeme doplňovat vždy několik měsíců po vydání. Tištěnou verzi revue naleznete v některých knihovnách, případně si o ni můžete napsat na adresu redakce@aluze.cz.
David Jirsa

 

 

 

 

 nahoru    úvodní strana    kontakt    nová aktualita    webmail


ALUZE | Revue pro literaturu, filozofii a jiné (© 1998 - 2008) | ISSN 1803-3784   webmaster: kotrla.com

Počet návštěvníků od 5. 12. 2001: CNW:Counter CNW:Tracker