Archiv revue:
2017
2016
2015
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 
2003
2002
2001
2000
1999
1998
Ostatní e-Přílohy
Přílohy revue
Podle
rubrik:
Poezie
Próza
Vzpomínky
Rozhovory
Grafika
Studie
Recenze
Glosář
Archiválie
CD-ROM / Audio

 

 

 

Texty - literární čtvrtletník

Potápěč - literární rozcestník

Dobrá adresa

Host

Plav

Tvar

iLiteratura

Glosy.info - malé statické tlačítko

Festival spisovatelů Praha

Estetika

Weles

Portá české literatury

 

Creative Commons License

 


obsah

Jaroslav Šrank

Oplatí sa zapliesť


Anonymná súťaž Poviedka ani Literárna a kultúrna agentúra Kolomana Kertésza Bagalu L.C.A., ktorá ju na Slovensku od roku 1996 organizuje, nie sú čitateľom Aluzeneznáme. A neznámymi určite nebudú ani mená viacerých laureátov jubilejného piateho ročníka tohto podujatia, ktorého výsledky boli slávnostne vyhlásené 30. marca 2001.

Do dátumu uzávierky 31. januára 2001 prišlo 545 príspevkov, z ktorých devätnásť bolo vrátených odosielateľom, pretože nespĺňali kritériá na prijatie, a tri práce boli diskvalifikované pre porušenie pravidiel súťaže. Porota v zložení Peter Pišťanek (predseda), Vladimír Balla, Vladimír Janček, Márius Kopcsay, Radoslav Lipták a Jaroslav Šrank vybrala do druhého kola 135 poviedok,z nich postúpilo do tretieho kola 55 poviedok. Na neverejnom zasadnutí, ktoré prebehlo v deň vyhlásenia výsledkov medzi pol jednou a treťou hodinou poobede - oproti tomu minuloročnému, keď sa kritici hádali viac ako 5 hodín a k víťazovi nakoniec ani nedospeli, takže prvú cenu rozdelili na dve rovnocenné prémie, trvalo teda veľmi krátko a navyše bolo aj úspešné - porotcovia určili 20 prác nominovaných na jednotlivé ocenenia. O tom, kto sú ich autori, sa dozvedeli spolu so zástupcami sponzorov, médií a verejnosti po siedmej hodine večer pri slávnostnom otvorení obálok s menami autorov ocenených prác v bratislavskom divadle Stoka.

Hlavná cena EuroTel Poviedka 2001 bola udelená poviedke “Vo svojej koži”, ktorej autorom je, ako sa na prekvapenie samotných porotcov večer ukázalo, Rado Olos , prozaik, ktorý tak v piatich ročníkoch bodoval po štvrtý krát (raz bol porotcom, takže sa súťaže nezúčastnil). Až teda Olos do svojho debutu - áno, autor popri úspechoch a uznaní, akého sa jeho talentu dostáva, nevydal ešte knihu - zaradí aj texty ocenené v jednotlivých ročníkoch súťaže, jeho prvotina celkom suverénne unesie podtitul “najlepšie slovenské poviedky”. A nebol by to slogan nijako zvlášť nadnesený, ak uvážime každoročne iné zloženie porôt (napokon aj v tomto ročníkuzískal Olosov text 27 z 30 možných bodov a rozhodnutie o tom, že práve jemu patrí prvé miesto bolo až zázračne samozrejmé a rýchle). Prejdime však k ďalším cenám. Prémie sponzorov porota pridelila poviedkam, ktoré napísali Ursula Kovalyk (Prémia internetového magazínu InZine; 24 bodov), Víťo Staviarsky (Prémia knižného klubu Index; 24b.) Agda Bavi Pain (Prémia rádia Twist; 23b.) a Pavol Rankov (Prémia denníka SME; 22b.). Okrem Rankova teda na tejto úrovni zabodovali skôr menej známe či celkom nové mená (Staviarsky). Zato medzi prémiami, ktoré udeľovali jednotliví porotcovia, možno naraziť na viacerých autorov, ktorí sú nielen viacnásobnými laureátmi tejto súťaže, ale ich písanie má v slovenskej literatúre aj výrazný svojbytný význam: Michal Habaj (J. Šrank; 24b.), Michal Hvorecký (P. Pišťanek; 22b.), Tomáš Horváth (V. Balla; 22b.), Rudo Líčištvár (V. Janček; 21b.), Milan Gonda (M. Kopcsay; 21b.) a Feri Bacsi (R. Lipták; 20b.). V zborníku, ktorého vydaním a krstom každoročne súťaž vrcholí, sa popri dosiaľ menovaných ocitnú aj autori textov, ktorým porota udelila Ceny Vydavateľstva L.C.A. Ich držiteľmi sa stali Peter Šulej (23b.), Svetlana Žuchová (22b.), Martin Nitriansky (21b.), Roman Olekšák (20b.), Ľubomír Foltán (20b.), Zuzana Belková (19b.), Gogo Lell (19b.), Monika Kompaníková (19b.) a Vanda Matlovičová (17b.). (Pozn.: V jednotlivých kategóriách sú držitelia ocenení zoradení kvôli názornosti podľa celkového súčtu dosiahnutých bodov. Len pre zaujímavosť: v druhom kole sa po hranicu 17 bodov dostalo 87 poviedok. Z toho porota udelila 1x27b., 4x24b., 3x23b., 7x22b., 9x21b., 12x20b., 19x19b., 15x18b. a 17x17b.)

Ako vidno, v tomto ročníku sa popri menách zavedených autorov známych z vlastného knižného publikovania či viacnásobných úspechov v súťaži vlastne rovným dielom uplatňujú mená dosiaľ neznáme. Napokon práve objavovanie nových talentov je jedným z hlavných cieľov tohto podujatia. Vydavateľstvo L.C.A. tak už v minulosti slovenským labužníkom pohladilo brušká majstrovstvom Pavla Rankova, Michala Hvoreckého, Daniely Kapitáňovej (Samko Tále) či Máriusa Kopcsaya, aby som zostal pri autoroch, ktorým zdar v Poviedke pomohol k vydaniu úspešného debutu. A tak aj všetkých finalistov tohto ročníka osloví Koloman Kertész Bagala s ponukou na vydanie knihy, takže už teraz sa azda môžeme tešiť na čerstvé korenie na našej literárnej oblohe.

Rovnováha medzi známymi, “zavedenými” a nádejnými, do literatúry “zavádzanými” autormi, ktorí v súťaži zožali úspech, azda najlepšie svedčí aj o tom, že jej propozície spolu s pravidlami, ktoré vymedzujú prácu porotcov, poskytujú adekvátnu šancu na uplatnenie, presadenie naozaj kvalitných textov. V Poviedke rozhoduje kvalita, odvedený výkon, a nie nejaká nevyspytateľná náhoda. V tomto ročníku sa táto skutočnosť prejavila aj v tom, že súťaže sa zúčastnilo menej príspevkov ako po minulé roky (545 oproti minuloročným 1010), akoby si aj grafomani, ktorých práce zakaždým tvoria ťaživú väčšinu celej sumy príspevkov, uvedomili, že spoliehať sa na to, že na nich z ničoho nič, zhodou okolností, sadne šťastie, je márne, a tak porotcovia nemuseli rozvláčať celé haldy textov po ranných električkách, reštauračných wc a hotelových diskotékach a mohli sa venovať činnostiam adekvátnym pre dané priestory (v električkách trebárs meraniu odvážnosti Válkovho verša “keď raz v studenom a hustom daždi pocestujeme spolu do práce a ukradomky dotýkať sa budem vašich vlhkých plášťov, usmejte sa na mňa aspoň očami”, na toaletách zasa overovaniu semiotických postrehov Slavoja Žižeka a pod.). Čítanie za takýchto podmienok nehrozilo prerásť cez hlavu a človek si mohol vychutnať ako špeciality namiešané majstrami, tak aj svojské pôvabnosti tých literárne menej zdatných.

Ako sme teda pracovali? V prvom kole každú poviedku čítali traja porotcovia, ktorých zostava sa od textu k textu menila podľa zvláštneho kľúča, a hodnotili ju pridelením bodov od 0 do 5. Tie práce, ktoré v prvom kole získali najmenej 8 bodov + všetky tie, ktoré čo len od jedného porotcu dostali 4 či 5 bodov, postúpili do druhého kola, v ktorom ich čítali porotcovia, ktorí s nimi v prvom kole nemali tú česť. Tak je zaručené, že každý text, ktorý sa dostane do tretieho, finálového kola, prešiel rukami všetkých porotcov. Tretie kolo = neverejné rokovanie poroty, na ktorom sa spravidla postupuje od textov s najväčším bodovým ziskom - a od udeľovania hlavných cien - nižšie a nižšie, až kým si porota nepoloží otázku, po akú dolnú hranicu je ochotná ísť (pretože nakoľko má zmysel debatovať o textoch, ktoré z 30 možných bodov nezískajú ani polovicu?). Ide napokon v prvom rade o to, aby ceny získali také texty, aby za nimi mohol stáť každý jeden člen poroty, teda texty, ktorých kvalitu uznávajú všetci porotcovia. Takže sa k slovu dostávajú argumenty, porovnávania či iné metódy (pri overovaní určitých faktov napríklad aj telefonáty do niekoľkých barov, išlo o overenie farby istého druhu alkoholu, ktorá bola nosným motívom v ktorejsi poviedke...), ale na druhej strane aj právo veta pri zásadnom odpore či výhradách, ktoré ostatní členovia poroty akceptujú. Pri udeľovaní “porotcovských” prémii má zasa samozrejme porotca právo neobmedzeného výberu, ak sa však pozrieme na bodový zisk jednotlivých ich držiteľov, zistíme, že sa umiestnili na najpoprednejších miestach, a zväčša sa teda dočkali vysokého ohodnotenia aj od ostatných členov poroty. Pritom bodové hodnotenie nie je samozrejme jediným ukazovateľom, literárna súťaž nie sú dostihy, v ktorých ide iba o čas, a tak aj hodnotenie podaných výkonov sa odohráva na jemnejších váhach (úsudkov, čitateľských skúseností či porovnávaní), ako sú strohé číselné koeficienty. (Príkladom nech je skutočnosť, že z prvých 15 textov s najvyšším počtom bodov ocenenie získalo napokon 10, teda namiesto piatich z nich sa napokon porotcovia zhodli na iných ako na naozaj osobitých, zaujímavých, príťažlivých.)

Na záver jeden možno trochu “uletený” nápad. Rado Olos sa budúceho ročníka Poviedky podľa všetkého zúčastní znova ako porotca. Ak by malo ísť o to, zaručene “vyšachovať” aj ďalších známych prozaikov, ktorí v nej už pravidelne zbierajú ocenenia, mohlo by sa spraviť jedno. K ostatnej porote zloženej z bývalých finalistov pridať tých tohoročných. Vznikol by tak team desiatich i viacerých porotcov-spisovateľov, čo je, samozrejme, až neznesiteľne veľa, ktorí by uvoľnili priestor neznámym talentom. Alenie o to mi ide, za dôležité považujem, aby sme si všimli, že by takéto zloženie poroty zároveň naznačovalo aj počet kvalitných slovenských poviedkárov (pravda, bezo mňa, dlhodobo ma zajímajú a opantávajú iné oblasti literatúry), a že k nemu každoročne vďaka tejto ojedinelej súťaži pribúdajú nové a nové mená! Myslím, že je teda jasné, prečo som sa v závere svojho príspevku pustil do takejto na prvý pohľad samoúčelnej projekcie: veľmi názorne totiž ukazuje, že so súčasnou slovenskou poviedkou sa vďaka bohatej ponuke a vysokej úrovni rozhodne oplatí zapliesť.

 

 

NOVINKY

Aluze 3/2016

Nové číslo Aluze je na světě. Chcete-li ho v tištěné podobě, napište si o něj na redakce@aluze.cz, rádi Vám ho zašleme.

Večer Aluze v Knihovně Václava Havla

V úterý 25. 10. se bude v Knihovně VH povídat s Aluzí o Aluzi, přijďte si poslechnout autory Biancu Bellovou, Irenu Douskovou, Michala Šandu, Jáchyma Topola, ale také Jiřího Hrabala a Davida Jirsu v povídání o tom, jak to s naší revuí bylo, je a bude.

Úterý 25. 10., 19–21 h
Knihovna Václava Havla
Ostrovní 13, Praha 1

Aluze 1–2/2016
Milí čtenáři,
v červenci vyšlo dvojčíslo Aluze. Máte-li zájem, napište nám o výtisk na mail redakce@aluze.cz, případně si počkejte na podzim, kdy bude na našem webu volně ke stažení ve formátu PDF.


Aluze 2/2015
Vážení čtenáři,
druhé číslo loňského roku vyšlo krátce před Vánoci. V případě zájmu o tištěnou verzi nás neváhejte zkontaktovat na redakce@aluze.cz.


Aluze 1/2015
Vážení čtenáři,
Aluze se po téměř osmi letech vrací v tištěné podobě. V rubrice archiv naleznete pdf verzi č. 1/2015, další čísla budeme doplňovat vždy několik měsíců po vydání. Tištěnou verzi revue naleznete v některých knihovnách, případně si o ni můžete napsat na adresu redakce@aluze.cz.
David Jirsa

 

 

 

 

 nahoru    úvodní strana    kontakt    nová aktualita    webmail


ALUZE | Revue pro literaturu, filozofii a jiné (© 1998 - 2008) | ISSN 1803-3784   webmaster: kotrla.com

Počet návštěvníků od 5. 12. 2001: CNW:Counter CNW:Tracker