Archiv revue:
2017
2016
2015
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 
2003
2002
2001
2000
1999
1998
Ostatní e-Přílohy
Přílohy revue
Podle
rubrik:
Poezie
Próza
Vzpomínky
Rozhovory
Grafika
Studie
Recenze
Glosář
Archiválie
CD-ROM / Audio

 

 

 

Texty - literární čtvrtletník

Potápěč - literární rozcestník

Dobrá adresa

Host

Plav

Tvar

iLiteratura

Glosy.info - malé statické tlačítko

Festival spisovatelů Praha

Estetika

Weles

Portá české literatury

 

Creative Commons License

 


Informace pro autory

Výzva pro autory:
Přijímáme (přirozeně bez garance zveřejnění) všechny texty, které svým obsahem odpovídají jedné z následujících rubrik:

 1. Próza a poezie: máme zájem především o vlastní tvorbu současných českých a slovenských autorů. Přijímáme také dosud nepublikované překlady současných světových autorů i díla autorů starších, jejichž tvorba však není známá širšímu českému publiku – v takovém případě zašlete také stručný medailon překládaného autora, obsahující základní biografické a bibliografické údaje. V případě překladů uvítáme, pokud zajistíte povolení k publikaci textů v rámci autorských práv.
 2. Studie: přijímáme především studie týkající se teorie a dějin literatury, nebráníme se však ani publikaci textů z příbuzných oborů, tedy např. studií věnovaných filozofii, sémiotice, lingvistice, estetice atd. Texty z příbuzných oborů by se však měly alespoň nějakým způsobem vztahovat k myšlení o literatuře. Stejně jako v případě poezie a prózy vítáme i české nebo slovenské překlady zahraničních studií. Neomezujeme se pouze na texty akademických pracovníků a rádi přijmeme také studie studentů filologických oborů. Studie by neměla přesahovat rozsah 40 normostran (tzn. 72 000 znaků včetně mezer).
 3. Recenze: publikujeme především recenze beletrie a odborných monografií, přičemž by se nemělo jednat o knihy publikované před více než jedním kalendářním rokem. Výjimku tvoří recenze knih, jimž se dosud nedostalo dostatečné odborné recepce.
 4. Glosy: pod pojmem „glosy“ rozumíme eseje či kritická zamyšlení na jakékoli téma související s literaturou a filozofií. Na rozdíl od studií v této rubrice netrváme na přítomnosti seznamu použité literatury, třebaže se mu nebráníme. Zároveň bychom vás rádi upozornili, že Aluze neslouží jako platforma pro polemiky týkající se politiky či jakýchkoli sporů převážně osobní povahy (třebaže by se v nich jednalo také o literaturu).
 5. Archiválie: do této rubriky řadíme texty z pozůstalosti spisovatelů či literárních vědců. Může se jednat o deníkové záznamy, korespondenci či jakékoliv dosud nezveřejněné texty (rukopisy básní, přednášek, rozhlasových projevů, případně přepisy rozhlasových rozhovorů atd.)

Pokyny k formálnímu zpracování textu:

 1. V textovém editoru se nesnažíme napodobovat grafickou podobu, kterou by měl mít text po vytištění: není tedy třeba používat jakékoliv formátování, řádkování atd.
 2. Názvy básnických sbírek, prozaických knih, monografií, slovníků atd. píšeme kurzívou, zatímco názvy jednotlivých básní, povídek či studií dáváme do uvozovek. Např. Halasova báseň „Praze“ ze sbírky Torzo naděje.
 3. Citované pasáže označujeme pouze uvozovkami, nikoliv kurzívou. Vynechanou pasáž v citaci značíme apoziopezí v hranatých závorkách […] a je-li v původním citovaném textu užito uvozovek, volíme jednoduché uvozovky (alt+0130 a alt+0145). Citovaná pasáž by tedy mohla vypadat následovně: „Bolest je v Zahradníčkových verších vyzdvižena na jakýsi piedestal, je chápána jako vykupitelská: ‚Nanebevzetím bolesti jsou křivky vzlétajících ptáků‘ […]. Motivy smutku a žalu, které z bolesti vyvěrají, naplňují sbírku dominantní výrazovou tóninou.“
 4. Chceme-li nějakou pasáž textu zvýraznit, užíváme funkci „tučné“ (ctrl+b), nikoli kurzívu, podtržení či p r o l o ž e n í.
 5. Rozlišujeme pomlčku (–) od spojovníku (-). Viz http://prirucka.ujc.cas.cz/.
 6. Zaslané texty upravujeme směrem k aktuální pravopisné normě, respektive její stylově neutrální vrstvě (vánoce – Vánoce; poesie – poezie atd.), zachováváme však původní názvy knih či periodik (Snímání s kříže).
 7. Zahraniční ženská příjmení v textu v souladu s pravidly českého jazyka přechylujeme (výjimku tvoří asijská příjmení [Yi-lin Kao], jména již přechýlená v původním jazyce [Maria Sharapova], jména-značky [Grandma Moses] a pseudonymy [Toyen]).
 8. V textu (včetně poznámek pod čarou) citujeme zkráceně (NOVÁK 1998: 48). Opakovanou citaci uvádíme v podobě (TAMTÉŽ), případně (TAMTÉŽ: 126). V cizojazyčných textech je možno uvést (IBIDEM), (IBID.) či (EBD.).

Pokyny k seznamu pramenů a sekundární literatury:

 1. Monografie či básnická a prozaická díla:
 2. VOJVODÍK, Josef:
  2004 Od estetismu k eschatonu (Praha: Academia)

 3. Časopisecké články:

  NACHLINGER, David – BARTOŇOVÁ, Tereza:
  2015 „Major Zeman a jeho cesta socialistickými médii“, Aluze 18, č. 2, s. 57–78

 1. Text ve sborníku či kapitola v monografii:
 2. PÍŠA, Antonín Matěj:
  1971 [1920] „Socialistická poezie“, in: Š. Vlašín (ed.): Avantgarda známá a neznámá 1 (Praha: Svoboda), s. 76–80

   

 

 

NOVINKY

Aluze 3/2016

Nové číslo Aluze je na světě. Chcete-li ho v tištěné podobě, napište si o něj na redakce@aluze.cz, rádi Vám ho zašleme.

Večer Aluze v Knihovně Václava Havla

V úterý 25. 10. se bude v Knihovně VH povídat s Aluzí o Aluzi, přijďte si poslechnout autory Biancu Bellovou, Irenu Douskovou, Michala Šandu, Jáchyma Topola, ale také Jiřího Hrabala a Davida Jirsu v povídání o tom, jak to s naší revuí bylo, je a bude.

Úterý 25. 10., 19–21 h
Knihovna Václava Havla
Ostrovní 13, Praha 1

Aluze 1–2/2016
Milí čtenáři,
v červenci vyšlo dvojčíslo Aluze. Máte-li zájem, napište nám o výtisk na mail redakce@aluze.cz, případně si počkejte na podzim, kdy bude na našem webu volně ke stažení ve formátu PDF.


Aluze 2/2015
Vážení čtenáři,
druhé číslo loňského roku vyšlo krátce před Vánoci. V případě zájmu o tištěnou verzi nás neváhejte zkontaktovat na redakce@aluze.cz.


Aluze 1/2015
Vážení čtenáři,
Aluze se po téměř osmi letech vrací v tištěné podobě. V rubrice archiv naleznete pdf verzi č. 1/2015, další čísla budeme doplňovat vždy několik měsíců po vydání. Tištěnou verzi revue naleznete v některých knihovnách, případně si o ni můžete napsat na adresu redakce@aluze.cz.
David Jirsa

 

 

 

 

 nahoru   úvodní strana   kontakt   nová aktualita   webmail


ALUZE | Revue pro literaturu, filozofii a jiné (© 1998 - 2008) | ISSN 1803-3784   webmaster: kotrla.com

Počet návštěvníků od 5. 12. 2001: CNW:Counter CNW:Tracker