Archiv revue:
2017
2016
2015
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 
2003
2002
2001
2000
1999
1998
Ostatní e-Přílohy
Přílohy revue
Podle
rubrik:
Poezie
Próza
Vzpomínky
Rozhovory
Grafika
Studie
Recenze
Glosář
Archiválie
CD-ROM / Audio

 

 

 

Texty - literární čtvrtletník

Potápěč - literární rozcestník

Dobrá adresa

Host

Plav

Tvar

iLiteratura

Glosy.info - malé statické tlačítko

Festival spisovatelů Praha

Estetika

Weles

Portá české literatury

 

Creative Commons License

 


Recenze

1/2007

3/2006

 • Vladimír Holan: Bagately
  (rec. Martin Punčochář)
 • Jaromír Štětina: Bastardi
  (rec. Milan Orálek)
 • Anežka Kindlerová — Jaroslav Otčenášek (ed.): Ateš Periša — ohnivý muž
  (rec. Miroslav Kouba)
 • Josef Mlejnek — Zina Zborovská (ed.): Dobré dílo, špatná doba
  (rec. Petr Hora)
 • Tomáš Kubíček — Jan Wiendl (ed.): Víra a výraz
  (rec. Petr Hora)
 • Vratislav Färber (ed.): Vladimír Holan a jeho souputníci
  (rec. Lukáš Neumann)
 • Terry Eagleton: Úvod do literární teorie
  (rec. Jan Schneider)
 • Josef Vojvodík: Imagines corporis
  (rec. Roman Kanda)
 • Wojciech Kalaga: Mlhoviny diskursu
  (rec. Jan Rynd)
 • Marek Hrubec (ed.): Globální spravedlnost a demokracie
  Marek Hrubec (ed.): Demokracie, veřejnost a občanská společnost
  Marek Hrubec (ed.): Spor o Evropu: postdemokracie nebo predemokracie?
  Marek Hrubec (ed.): Spravedlnost a demokracie v evropské integraci
  (rec. Břetislav Horyna)
 • Zdzisław Krasnodębski: Zánik myšlenky pokroku
  (rec. Daniel Špelda)
 • Luděk Navara: Příběhy železné opony 1, 2
  (rec. Aleš Říman)

2/2006

 • Adin Ljuca: Vytetované obrazy
  (rec. Jakub Grombíř)
 • Pavel Kolmačka: Stopy za obzor
  (rec. Erik Gilk)
 • Jan Čep: Před námi tma a mráz
  (rec. Petr Hora)
 • Alexandr Stich: Jazykověda — věc veřejná
  (rec. Ondřej Bláha)
 • Ansgar Nünning (ed.): Lexikon teorie literatury a kultury
  (rec. Jiří Hrabal)
 • Noam Chomsky: Hegemonie nebo přežití
  (rec. Břetislav Horyna)
 • Emanuel Moravec: V úloze mouřenína
  Bořivoj Čelovský: Strážce Nové Evropy
  (rec. Petr Hora)
 • Jan Beneš: Čas voněl snem rec. J. K. Bázler)

1/2006

 • Bob Dylan: Lyrics/Texty 1962—2001
  (rec. Martin Humpál)
 • Stanislav Struhar: Rukopis
  (rec. Jakub Grombíř)
 • Juan Goytisolo: Za Gaudím v Kappadokii a jiné eseje
  (rec. Jakub Grombíř)
 • Jorge Luis Borges: Ars Poetica
  (rec. Jakub Mácha)
 • Michal Jareš, Pavel Janáček, Petr Šámal (ed.):
  Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století
  (rec. Roman Kanda)
 • Ruth Ronenová: Možné světy v teorii literatury
  (rec. Ondřej Sládek)
 • Daniel Špelda: Astronomie v antice
  (rec. Břetislav Horyna)
 • Břetislav Horyna: Dějiny rané romantiky. Fichte, Schlegel, Novalis
  (rec. Zdeněk Hrbata)
 • Ernest Gellner: Jazyk a samota. Wittgenstein, Malinowski a habsburské dilema
  (rec. Jan Rynd)
 • Richard Pipes: Rusko za starého režimu
  (rec. Jitka Komendová)
 • Giovanni Pico della Mirandola: O důstojnosti člověka
  (rec. Daniel Špelda)
 • Karin Figala, Claus Priesner (ed.): Lexikon alchymie a hermetických věd
  (rec. Daniel Špelda)

3/2005

 • Ludvík Kundera: Různá řečiště
  (rec. Michal Bauer)
 • Georges Dumézil: Mýtus a epos II
  (rec. Miroslav Kotásek)
 • Umberto Eco: Teorie sémiotiky
  (rec. Petr A. Bílek)
 • Umberto Eco: Meze interpretace
  (rec. Jan Schneider)
 • Jaroslav Peregrin: Kapitoly z analytické filosofie
  (rec. Petr Stojan)
 • Donald Davidson: Subjektivita, intersubjektivita, objektivita
  (rec. Petr Stojan)
 • Stuart A. Kauffman: Čtvrtý zákon
  (rec. Lukáš Zámečník)
 • Jacques Le Goff: Hledání středověku
  (rec. Antonín Kalous)

2/2005

 • Tomáš Kafka: Verše v roce
  (rec. Jakub Grombíř)
 • Valtr Komárek: Kronika zoufalství a naděje
  (rec. Milan Orálek)
 • František Všetička: Kroky Kalliopé
  (rec. Petr Hora)
 • Stanislav Kolář: Seven Responses to the Holocaust in American Fiction
  (rec. Michaela Nahliková)
 • Milan Kundera: Le Rideau
  (rec. Guy Scarpetta)
 • Göran Rossholm (ed.): Essays on Fiction and Perspective
 • (rec. Bohumil Fořt) Pavel Janáček: Literární brak
  (rec. Roman Kanda)
 • Vilém Flusser: Jazyk a skutečnost
  (rec. Radek Čech)
 • John Symons: Dennett
  (rec. Michal Polák)
 • Tomáš Kulka: Umění a falzum
  (rec. Pavel Zahrádka)
 • Peter Winch: Idea sociální vědy a její vztah k filozofii
  (rec. Martin Durďovič)
 • Philippe Contamine: Válka ve středověku
  (rec. Antonín Kalous)

1/2005

 • Jan Jandourek: Vražda je krásná
  (rec. Lukáš Foldyna)
 • Martin Fahrner: Steiner aneb Co jsme dělali
 • Martin Fahrner: Pošetilost doktora vinnetouologie
  (rec. Jakub Grombíř)
 • Petr Hrbáč: Kosti, maso, tekutiny
  (rec. Petr Stojan)
 • Norbert Žilka: Ultra porno grafikon
  (rec. Miroslav Kotásek)
 • Oldřich Klobas: Alois Musil zvaný Músa ar Rueili
  (rec. Petr Hora)
 • Radovan Zejda: Byl básníkem! Život a dílo Jana Zahradníčka
  (rec. Petr Hora)
 • Josef Vojvodík: Od estetismu k eschatonu
  (rec. Petr Holman)
 • Ruth Ronen: Representing the Real
  (rec. Bohumil Fořt)
 • George Lakoff — Mark Johnson: Metafory, kterými žijeme
  (rec. Marek Tomeček)
 • Mark Turner: Literární mysl. O původu myšlení a jazyka
  (rec. Ondřej Sládek)
 • Ulrich Beck: Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně
  (rec. Břetislav Horyna)
 • Darrell Wheeler: Davidson
  (rec. Tomáš Marvan)
 • Wolfgang Röd: Novověká filosofie II. Od Newtona po Rousseaua
  (rec. Daniel Špelda)

2-3/2004

 • Tomáš Baránek: Bez uzdičky (rec. Jakub Grombíř)
 • Roman Ludva: Poslední ohňostroj (rec. Lukáš Foldyna)
 • Jiří Hájíček: Dřevěný nůž (rec. Aleš Říman)
 • Stanislav Komárek: Černý domeček (rec. Roman Kanda)
 • Jaromír Štětina: Vykradači hrobů. Povídky o válce a o lásce (rec. Milan Orálek)
 • Tomáš Hokeš: Malý bůh (rec. Jakub Grombíř)
 • Anne Franková: Deník (rec. Helena Navrátilová)
 • Jean Renoir: Můj život a mé filmy (rec. Veronika Klusáková)
 • Bedřich Fučík: Rodná krajina básníkova (rec. Martin Punčochář)
 • Jiří Opelík: Holanovské nápovědy (rec. Martin Punčochář)
 • Peter Szondi: Úvod do literární hermeneutiky (rec. Michaela Náhliková)
 • Richard Shustermann: Estetika pragmatizmu. Krása a umenie života (rec. Martin Hudymač)
 • Paul Virilio: Informatická bomba (rec. Radim Brázda)
 • Alexandre Koyré: Od uzavřeného světa k nekonečnému vesmíru (rec. Daniel Špelda)
 • Adolf Hildebrand: Problém formy ve výtvarném umění (rec. Martin Horáček)
 • Dante Alighieri: De vulgari eloquentia / O rodném jazyce (rec. Marek Otisk)
 • Marek Otisk: Na cestě ke scholastice (rec. Daniel Špelda)
 • Benjamin z Tuledy, Petachja z Řezna: Dva středověké hebrejské cestopisy (rec. Antonín Kalous)

1/2004

 • Irena Dousková: Čím se liší tato noc (rec. Jan Prokeš)
 • Michal Viewegh: Vybíjená (rec. Lukáš Foldyna)
 • Marián Palla: Zameť mou hruď (rec. Jakub Grombíř)
 • Vladimír Binar: Emigrantský snář (rec. Martin Punčochář)
 • Jiří Fried: Síla osudu a jiné prózy (rec. Alice Procházková)
 • Jaroslav Durych: Poutní zboží (rec. Petr Hora)
 • Raymond Roussel: Locus Solus (rec. Hana Bednaříková)
 • Wolfgang Iser: Teorie literatury (rec. Jakub Guziur)
 • John Gray: Slamění psi (rec. Jakub Guziur)
 • Stanislav Komárek: Mír s mloky (rec. Jakub Grombíř)
 • Bohuslav Matyáš: Rád jsem vás poznal (rec. Alena Štěrbová

3/2003

 • Jiří Veselský: Zpívající biochémie (rec. Jakub Grombíř)
 • Ivan Wernisch: Růžovejch květů sladká vůně (rec. Ladislav Selepko)
 • Miloš Urban: Stín katedrály (rec. Lukáš Foldyna)
 • Přemysl Rut: Strašlivé Čechy, děsná Morava (rec. Jakub Grombíř)
 • Günter Eich: Krtci a jiné básně (rec. Jan Budňák)
 • Leonard Cohen: Hudba Neznámého (rec. Jakub Guziur)
 • Muriel Sparková: Záhadný případ lorda Lucana (rec. Ema Jelínková)
 • Libor Pavera: Kazatel Daniel Nitsch kapitola z barokní homiletiky (rec. Miloš Sládek)
 • Mojmír Trávníček: Sdílet věčné (rec. Karel Komárek)
 • Françoise Coblenceová: Dandysmus (rec. Hana Bednaříková)
 • [Mis]understanding Postmodernism & Fiction of Politics, Politics of Fiction (rec. Veronika Klusáková)
 • Seymour Martin Lipset: Dvousečná zbraň (rec. Jiří Flajšar)
 • Bernard Lewis: Kde se stala chyba? (rec. Simona Hlaváčová)
 • Judaismus, křesťanství, islám (rec. Daniel Špelda)
 • Návrat temného rytíře (rec. Pavel Zahrádka)

2/2003

 • Pegasovo poučení (rec. Ladislav Selepko)
 • Tereza Riedlbauchová: Modrá jablka (rec. Štěpán Balík)
 • Jan Balabán: Kudy šel anděl (rec. Adéla Hrubá)
 • Antonín Bajaja: Zvlčení (rec. Mojmír Trávníček)
 • Antonín Bajaja: Zvlčení (rec. Erik Gilk)
 • Antonín Bajaja: Zvlčení (rec. Lukáš Foldyna)
 • Michal Viewegh: Případ nevěrné Kláry (rec. Kateřina Vlasáková)
 • Jiří Fried: Síla osudu a jiné povídky (rec. Oldřich Vágner)
 • Není dálky. Vzájemná korespondence F. Halase a J. Zahradníčka z let 1930—1949 (rec. Karel Komárek)
 • „Jsem disgustován.“ Vzájemná korespondence S. L. Boušky a K. Dostála-Lutinova (rec. Petr Hora)
 • Michal Hvorecký: Posledný hit (rec. Martin Hudymač)
 • Peter Pišťanek: Recepty z rodinného archívu (rec. Lukáš Foldyna)
 • Bernardine Evaristo: Císařovo kotě (rec. Jakub Guziur)
 • Čí je to sen? Antologie frankofonních povídek (rec. Jakub Grombíř)
 • Boris Pasternak: Papír odstínu slonové kosti (rec. Zdeněk Pechal)
 • Gershom Scholem: Od Berlína k Jeruzalému (rec. Mojmír Trávníček)
 • Václav Černý: André Gide (rec. Hana Bednaříková)
 • Kunst und Kunstbegriff (rec. Pavel Zahrádka)
 • Allan Chapman: Bohové na nebesích (rec. Daniel Špelda)

1/2003

 • J. A. Pitínský: Lulku tatíčkovi (rec. Ladislav Selepko)
 • Jiří Dědeček: Věci po mrtvých (rec. Radek Malý)
 • Lepě svihlí tlové. Básnický almanach (rec. Jakub Chrobák)
 • Richard Caddel: Slova straky / Magpie Words (rec. Jakub Guziur)
 • Hana Andronikova: Srdce na udici (rec. Erik Gilk)
 • Eman Erdélyi & Marek Vadas: Diabol pod čapicou (rec. Lukáš Foldyna)
 • Dušan Taragel: Pohádky pro neposlušné děti a jejich starostlivé rodiče (rec. Radek Malý)
 • Ernesto Sabato: Abaddón zhoubce (rec. Jakub Grombíř)
 • Tomáš Horváth: Rétorika histórie (rec. Martin Hudymač)
 • Tomáš Horváth: Divák (rec. Martin Hudymač)
 • Martin Hilský, Ladislav Nagy (eds.): Od slavíka k papouškovi. Proměny britské prózy (rec. Veronika Klusáková)
 • Jonathan Culler: Krátký úvod do literární teorie (rec. Jan Schneider)
 • Jonathan Culler: Krátký úvod do literární teorie (rec. Tomáš Hlobil)
 • Michel Foucault: Archeologie vědění (rec. Radim Brázda)
 • Niklas Luhmann: Láska jako vášeň. Paradigm lost (rec. Jan Váně)
 • Renaud Barbaras: Vnímání (Esej o smyslově vnímatelném) (rec. Michal Šašma)
 • Vojtěch Kolman: Logika Gottloba Frega (rec. Petr Glombíček)
 • Karel Thein: Rychlost a slzy (rec. Jiří Fogl)

3/2002

 • Vít Slíva: Bubnování na sudy (rec. Milan Exner)
 • Josef Frič: Na ulici (rec. Jiří Chocholoušek)
 • Jan Skácel: Banned Man (rec. Jakub Guziur)
 • Jaroslav Rudiš: Nebe pod Berlínem (rec. Oldřich Vágner)
 • Blumfeld 2001: peep show (rec. Gabriel Pleska)
 • Balla: Tichý kút (rec. Lukáš Foldyna)
 • Vladimir Nabokov: Ut pictura poesis (rec. Zdeněk Pechal)
 • Bedřich Fučík: Kritické příležitosti II (rec. Karel Komárek)
 • Iva Málková, Svatava Urbanová a kol.: Literární slovník severní Moravy a Slezska (1945-2000) (rec. Petr Hora)
 • Shlomith Rimmon-Kenanová: Poetika vyprávění (rec. Jan Schneider)
 • Znak, struktura, vyprávění. Výbor z prací francouzského strukturalismu (rec. Čestmír Pelikán)
 • Didier Eribon: Michel Foucault (rec. Čestmír Pelikán)
 • Vladislav Suvák: Koniec metafyziky a Platón (rec. Martin Hudymač)
 • Jozef Cseres: Hudobné simulakrá (rec. Július Fujak)
 • Záviš Kalandra: České pohanství I, II (rec. Josef Svátek)
 • Dieter Hägermann: Karel Veliký (rec. Antonín Kalouš)
 • Jan Křesadlo: Průvodce inteligentního laika džunglí současné psychologie a psychiatrie (rec. Norbert Holub)

2/2002

1/2002

3/2001

2/2001

1/2001

3/2000

2/2000

 • Zdeněk Rotrekl: Basic Czech (Roman Kanda)
 • Norbert Holub: Úplně úzké úly (Milan Exner)
 • Bohuslav Vaněk-Úvalský: Zabrisky (Ondřej Cakl)
 • Karel Poláček: Soudničky (Petr Hora)
 • Viliam Klimáček: Váňa Krutov (Jakub Grombíř)
 • Flann O´Brien: Třetí strážník (Matthew Sweney)
 • Albert Camus: Zápisníky III (Oldřich Vágner)
 • Zdeněk Hrbata: Romantismus a Čechy
  Václav Vokolek: Cesta do pekel (Antonín K. K. Kudláč)
 • Pavel Marek - Ladislav Soldán: Karel Dostál-Lutinov
  Pavel Marek: Apologetové nebo kacíři?
  Ladislav Soldán: Karel Dostál-Lutinov a Nový život (Petr Hora)
 • Michel Foucault: Dohlížet a trestat (Daniel Špelda)
 • Jean Baudrillard: Amerika (Radim Brázda)
 • Hans Küng: Světový étos pro politiku a hospodářství (Jan Váně)
 • Lucien Lévy-Bruhl: Myšlení člověka primitivního (Čestmír Pelikán)
 • Jiří Suchánek: Kdyby se Václav Havel zbláznil (Jakub Grombíř)

1/2000

3-4/1999

2/1999

1/1999

4/1998

 • Jiří Chocholoušek: Básník, Krajina, Čas
 • Michal Jareš: Cítím svou kůží...
 • Igor Fic: Pravá poezie je nemožná jen přibližná
 • Petr Hora: Může za to ten švec
 • Bohumil Fořt: Některé poznámky k Weissovu Domu o 1000 patrech
 • Michal Jareš: Žiji život a píšu knihu
 • Marek Petrů: Opium lidu!
 • Michal Jareš: Jackie Brown je fakt hnědá
 • Vladimír Polách: Hledá se vojín Ryan
 • Miloš Mlčoch: Je třeba zabít Sekala?

2-3/1998

 • Petr Hora: O jedné literárněhistorické blamáži
 • Petr Chleboun: Obec v obležení Jeana Delumeaua
 • Michal Jareš: Curriculum Vitae
 • Lukáš Foldyna: Ironie v jámě lvové
 • Dušan Žváček: Básník Eduard Bagrickij očima Drahomíra Šajtara
 • Libor Martinek: Odvážný pokus Jiřího Daehneho o evokaci osudu Boženy Němcové
 • Michal Jareš: Převrácená bajka
 • Pavel Kotrla: Historické rekvizity poezie
 • Petr Hanuška: Ludvův druhý románový biliár
 • Josef Škvorecký: Titánská hora čeho?
 • Jakub Grombíř: Chladná a nepohodlná postel
 • Petr Cekota: Pasolini po dvaceti třech letech

1/1998

 • Ivo Hlaváč: Deleuzeův Foucault
 • Petr Hanuška: Příběhy o tajemstvích lidského bytí
 • Petr Chleboun: Dubyho středověké ženy
 • Karel Komárek: Zákulisí života a tvorby
 • Pavel Kotrla: Za domácí úkol?
 • Libor Martinek: Věstonická píšťalka Jiřího Daehneho
 • Jakub Grombíř: Pohádka o nezaměstnanosti (a mnoha jiných věcech)
 • Jakub Grombíř: Jak je důležité prolomit vlny
 • Jakub Grombíř: Cesta s mrtvým mužem
 • Petr Cekota: Divadlo pro mírně pokročilé

   

 

 

NOVINKY

Aluze 3/2016

Nové číslo Aluze je na světě. Chcete-li ho v tištěné podobě, napište si o něj na redakce@aluze.cz, rádi Vám ho zašleme.

Večer Aluze v Knihovně Václava Havla

V úterý 25. 10. se bude v Knihovně VH povídat s Aluzí o Aluzi, přijďte si poslechnout autory Biancu Bellovou, Irenu Douskovou, Michala Šandu, Jáchyma Topola, ale také Jiřího Hrabala a Davida Jirsu v povídání o tom, jak to s naší revuí bylo, je a bude.

Úterý 25. 10., 19–21 h
Knihovna Václava Havla
Ostrovní 13, Praha 1

Aluze 1–2/2016
Milí čtenáři,
v červenci vyšlo dvojčíslo Aluze. Máte-li zájem, napište nám o výtisk na mail redakce@aluze.cz, případně si počkejte na podzim, kdy bude na našem webu volně ke stažení ve formátu PDF.


Aluze 2/2015
Vážení čtenáři,
druhé číslo loňského roku vyšlo krátce před Vánoci. V případě zájmu o tištěnou verzi nás neváhejte zkontaktovat na redakce@aluze.cz.


Aluze 1/2015
Vážení čtenáři,
Aluze se po téměř osmi letech vrací v tištěné podobě. V rubrice archiv naleznete pdf verzi č. 1/2015, další čísla budeme doplňovat vždy několik měsíců po vydání. Tištěnou verzi revue naleznete v některých knihovnách, případně si o ni můžete napsat na adresu redakce@aluze.cz.
David Jirsa

 

 

 

 

 nahoru   úvodní strana   kontakt   nová aktualita   webmail


ALUZE | Revue pro literaturu, filozofii a jiné (© 1998 - 2008) | ISSN 1803-3784   webmaster: kotrla.com

Počet návštěvníků od 5. 12. 2001: CNW:Counter CNW:Tracker