Archiv revue:
2017
2016
2015
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 
2003
2002
2001
2000
1999
1998
Ostatní e-Přílohy
Přílohy revue
Podle
rubrik:
Poezie
Próza
Vzpomínky
Rozhovory
Grafika
Studie
Recenze
Glosář
Archiválie
CD-ROM / Audio

 

 

 

Texty - literární čtvrtletník

Potápěč - literární rozcestník

Dobrá adresa

Host

Plav

Tvar

iLiteratura

Glosy.info - malé statické tlačítko

Festival spisovatelů Praha

Estetika

Weles

Portá české literatury

 

Creative Commons License

 


Studie

1/2007

3/2006

 • Roland Barthes: Smrt autora
  Efekt reálného
  — úvod Petra A. Bílka
 • Dorrit Cohnová: Fikční a historické životy
 • Seymour Chatman: Nevyprávěné příběhy
 • Donald Davidson: Kam zařadit literární jazyk
  — úvod Petra Koťátka

2/2006

 • Miroslav Kotásek: (Ne)možnosti sebereflexe
 • Tomáš Marvan: Co vlastně říká Quinova teze o neurčitosti překladu?
 • W. V. O. Quine: O důvodech neurčitosti překladu
 • Jaegwon Kim: „Sestupná kauzalita“ v emergentismu a nereduktivním fyzikalismu
  — úvod Lukáše Zámečníka

1/2006

 • Francisco J. Varela: Intimní vzdálenosti
  — úvod Michala Šašmy
 • Eva Bromanová: Modely narativních fokalizací — kritický přehled
 • David Novitz: Spory o umění
  — úvod Pavla Zahrádky
 • Petr Bilík: Realistická tendence českého filmu
 • Tomáš Hlobil: August Gottlieb Meißner a český ossianismus

3/2005

 • Karel Piorecký: Dialogičnost Holanovy Noci s Hamletem
 • Seymour Chatman: Existenty příběhu
  — úvod Milana Orálka
 • Marie-Laure Ryanová: Fikce, nefaktuály a princip minimální odchylky
  — úvod Bohumila Fořta
 • Saul A. Kripke: Totožnost a nutnost
 • Michaela Náhliková: Židovství a humanismus v díle Bernarda Malamuda

2/2005

 • Patrik Ouředník: Logica, cave grammaticam!
 • Frank Kermode: Svět bez konce a počátku
  - úvod Vlastimila Zusky
 • Émile Benveniste: O subjektivitě v řeči
  - úvod Ondřeje Bláhy
 • Kendall L. Walton: Jak vzdálené jsou fikční světy od světa skutečného?
  - úvod Ondřeje Sládka
 • Alvin Plantinga: Aktualismus a možné světy
  - úvod Jana Štěpána
 • Daniel Špelda: Idea teoretického pokroku a astronomie

1/2005

 • Jitka Cardová: Dle světa nesuďte ho, ani dle srdce svého. Dle vlastních tajemství nesuďte ho
 • Käte Hamburgerová: Fikční vyprávění a jeho příznaky
  - úvod Jana Schneidera
 • Oldřich Vágner: Světy logiky a naratologie
  - úvod k seriálu
 • Jaroslav Peregrin: Možné světy v logice
 • Saul A. Kripke: Sémantické úvahy o modální logice
  - úvod Petra Hromka
 • Ruth Ronenová: Možné světy v literární teorii: hra interdisciplinarity

2-3/2004

 • Jakub Hlaváček: Průhledný Bazil René Daumal(a)
 • George Steiner: Myšlenka Evropy
  – úvod Jakuba Guziura
  – úvod Roba Riemena
 • Paul-Antoine Miquel: O emergenci v biologii
  – úvod Marka Petrů
 • Edward Sapir: Jazyk, rasa a kultura
  – úvod Ondřeje Bláhy
 • Wolfgang Iser: Koncepty čtenáře a koncept implicitního čtenáře
  – úvod Petra A. Bílka
 • Mieke Balová: Fokalizace
  – úvod Miroslava Kotáska
 • Pavel Zahrádka: Pojem umění v analytické estetice
 • Bohumil Fořt: Mukařovského pojetí vztahu celku a částí
 • Tomáš Hlobil: K pronikání Burkeho pojednání o kráse a vznešenu do Prahy
 • Petr Holman: Obilný klas v díle Otokara Březiny

1/2004

 • Martin Heidegger: Dílo a pravda
 • Thomas G. Pavel: Fikční entity
  — úvod Ondřeje Cakla
 • Reinold Schmücker: O funkcích uměn

3/2003

 • Michael Moore: Jsme Number One!
  — úvod Břetislava Horyny
 • Jean Baudrillard: Duch terorismu
 • Sádik Al-Azm: Islám, terorismus a současný západní svět
 • Luboš Kropáček: Františkovo polotajemství z Damietty
 • Tomáš Kotler: Islámský fundamentalismus
  — nový výraz pro staré pořádky?
 • David Václavík: Sekularizovaná a desekularizovaná moderna: místo náboženství v moderní společnosti
 • Hans-Georg Gadamer: Fenomén života a jeho filozofický pojem

2/2003

 • Michal Ajvaz: Úzkost a smíření. Pokus o rozbor osmi schematických básní pro Josefa Hiršala ze sbírky Ivana Wernische Proslýchá se
 • Tomáš Hlobil: František Palacký a počátky dějin estetiky v německé jazykové oblasti
 • Hans-Georg Gadamer: K bytnosti obrazu. Estetické a hermeneutické důsledky
 • Pierre Ouellet: Vnímání fikčních světů
        — úvod Petra A. Bílka
 • E. D. Hirsch: Objektivní interpretace
        — úvod Jiřího Hrabala

1/2003

 • Ondřej Klimeš: Svět (Bieblova) Nového Ikara
 • Aleš Urválek: Dějinné mezníky ve světle německých výkladů
 • Botho Strauß: Z dálky se blíží kozlí zpěv
 • Hans-Georg Gadamer: Sémantika a hermeneutika
        - komentář Davida Mika
 • Richard Glauser: Estetická zkušenost u Shaftesburyho
 • Anthony Savile: Estetická zkušenost u Shaftesburyh

3/2002

 • Marek Nagy: Hra světa: Prózy Alberta Camuse
 • Jonathan Culler: Prolegomena k teorii četby
       (Teorie a praxe interpretace textu IV)
       - komentář Petra A. Bílka
 • Stanley Fish: Jak je to tu s textem?
       (Teorie a praxe interpretace textu V)
       – komentář Petra A. Bílka
 • Wolfgang Welsch: Transverzalita
       - komentář Břetislava Horyny
 • Petr Glombíček: Descartův filozofický projekt

2/2002

 • Ondřej Dadejík: David Hume a problém vzniku moderní estetiky
 • David Hume: O normě vkusu
 • Hans Robert Jauss: Čtenář jako instance nových dějin literatury
       (Teorie a praxe interpretace textu II)
       – komentář Petra Mareše
 • Wolfgang Iser: Proces čtení ve fenomenologickém pohledu
       (Teorie a praxe interpretace textu III)
       – komentář Petra Málka
 • Albrecht Wellmer: Pravda, nahodilost, moderna
 • Richard Rorty: Metafilozofické nesnáze filozofie jazyka (2. část)

1/2002

 • Vilém Flusser: Čekáme na Kafku
       – komentář Evy Batličkové
 • Martin Hudymač: Zápas Franza Kafku
 • Kenneth M. Newton: Je možné ubránit literární interpretaci?
       (Teorie a praxe interpretace textu I.)
       – komentář Petra A. Bílka
 • Tomáš Mach: „Jenseits von Sein und Schein". Rortyho antireprezentacionalistická
       koncepce neopragmatismu
 • Richard Rorty: Metafilozofické nesnáze filozofie jazyka (l. část)

3/2001

 • Milan Exner: O Babičce
 • Paul de Man: Estetická formalizace: Kleistovo O loutkovém divadle
       – komentář Čestmíra Pelikána
 • Paisley Livingston: Pentimento
 • Rostislav Niederle: Několik poznámek k možnosti estetického poznání
       (Ke knihám Maria Pernioly a Gordona Grahama)
 • Jaroslav Peregrin: „Co je to jazyk?“

2/2001

 • Ondřej Dadejík: David Hume a problém vzniku moderní estetiky
 • David Hume: O normě vkusu
 • Hans Robert Jauss: Čtenář jako instance nových dějin literatury
       (Teorie a praxe interpretace textu II)
       – komentář Petra Mareše
 • Wolfgang Iser: Proces čtení ve fenomenologickém pohledu
       (Teorie a praxe interpretace textu III)
       – komentář Petra Málka
 • Albrecht Wellmer: Pravda, nahodilost, moderna
 • Richard Rorty: Metafilozofické nesnáze filozofie jazyka (2. část)

1/2001

 • Eva Le Grand: Difrakční struktury aneb Koláž jako „fenomenologická metafora“ světa
 • Odo Marquard: Filozofie na protiúčet. Některé aspekty teorie kompenzace
       – komentář Břetislava Horyny
 • Radim Šíp: Hledání smrti
 • Nikolaj Berďajev: Moje filozofické myšlení; O sebevraždě
       – komentář Martina JabůrkaMax Horkheimer: Tradiční a kritická teorie (komentář Ivo Hlaváč)

3/2000

 • Lubomír Doležel: Vodička a moderní naratologie
 • Tomáš Hlobil: Jazyk v napodobivém pojetí poezie Johanna Christopha Gottscheda
 • Vladimír Novotný: Z literárních poutí na Rus
 • Eduard Petrů: Eurokultura, nebo otevřená kultura?Peter Sloterdijk: Pravidla pro lidskou ZOO (komentář a překlad Břetislav Horyna)

2/2000

 • Marek Nagy: Esej o Krysaři
 • Marcel Arbeit: Naše slečna Emily Dickinsonová
 • Derek Attridge: Derrida a problematizování literatury (přeložila Alice Procházková)

1/2000

 • Hana Bednaříková: Mezi imaginací a myšlením
 • Petr Chleboun: Apologie zrady smyslu
 • David Mik: Davidsonova revize Quinovy naturalizované epistemologie
 • Umberto Eco: Sen o dokonalém jazyce (překlad Alice Procházková, komentář Miroslav Komárek)
 • Jacques Lacan: Stadium zrcadla jako to, co formuje funkci Já,... (překlad Marek Petrů, komentář Ivo Hlaváč)
 • Alan Sokal, Jean Bricmont: Intelektuální podvod (překlad Marek Petrů, komentář Radim Brázda)

3-4/1999

 • Milan Exner: Pokus o interpretaci Šarlatu
 • Igor Fic: Podivice a poezie Miloše Doležala
 • Bohumil Fořt: K reflexi Máchova díla u Jana Mukařovského a Jana Patočky
 • Marek Petrů: Evoluce etiky mimetickým výběrem
 • Radim Brázda: Filozofie řečená interkulturní
 • Břetislav Horyna: Zánik Západu: krok k Evropě
 • Niklas Luhmann: Problém komplexity (přeložil David Mik)
 • Gilles Deleuze: Touha a slast (přeložila Hana Bednaříková)
 • Jonathan Loesberg: Bourdieu a sociologie estetiky (přeložila Alice Procházková)

2/1999

 • Ondřej Cakl: Fatalismus Lític
 • Jiří Chocholoušek: Básnické dílo Jana Kameníka
 • Jan Kašpar: Démonologie a čarodějnictví v kronikářských dílech Marka Bydžovského z Florentina
 • Jakub Grombíř: Jízda
 • Marek Petrů: Brány barbarství (Luc Ferry a Alain Renaut)
 • Luc Ferry: Tři epochy moderní filosofie (přeložil Marek Petrů)
 • Peter Brooks: Estetika, ideologie a role poetiky (přeložil Ondřej Lukáš)

1/1999

 • Petr Komenda: Čas a dějinnost v poezii Jiřího Ortena
 • Michal Jareš: Časopis NOC (1938-1939): Úvod
 • Jakub Chrobák: Poezie Bohumila Hrabala
 • Petr V. Zima: Teze k literární vědě
 • Břetislav Horyna: Identita a autenticita evropanství: Výzva evropské integraci
 • Radim Brázda: Racionální diskriminace nebo nepřípustná perzekuce?
 • Daniel Špelda: Základní nemravné pojmy a postoje Roberta Spaemanna
 • Albrecht Wellmer: K dialektice moderny a postmoderny. Kritika rozumu po Adornovi (2. část) (přeložil David Mik)
 • Tom Wolfe: Od Bauhausu k našemu bydlení (přeložila Petra Pilařová)

4/1998

 • Igor Fic: Podivné nešpory (Zamyšlení nad knihou Boženy Správcové Večeře)
 • Libor Martinek: Skýpalovo Nebe pro pěší
 • Jaromír F. Typlt: Vystoupiv a vstoupiv (Předběžný náčrt esoterického čtení Pouti krkonošské)
 • Petr Chleboun: Ať si to tělo je! (Kacířský esej o hovnu)
 • Břetislav Horyna: Idea translatio Imperii v dějinách Evropy. Kritika Petera Sloterdijka
 • Aleš Urválek: Snad už jen nějaké zlo nás může zachránit. Zastaveníčko s Jeanem Baudrillardem
 • Ivo Hlaváč: Malovat neznamená tvrdit aneb Toto není fajfka
 • Jonathan Culler: Za hranicemi interpretace (přeložila Dagmar Hrabalová)
 • Albrecht Wellmer: K dialektice moderny a postmoderny. Kritika rozumu po Adornovi (1. část) (přeložil David Mik)

2-3/1998

 • Michal Jareš: „Buďte si vládci, buďte si, neboť zatím jsem já zde ve výšich ujal se žezla“
 • Alena Štěrbová: Hra ve snu a sen ve hře Josefa Topola
 • Daniela Hodrová: Motto
 • Břetislav Horyna: Stínobytné myšlení
 • Pavel Barša: Po smrti „člověka“ smrt „ženy“. Úvod do foucaultovského feminismu
 • Radim Brázda: Etika vnímání neboli virtuální svět jako etický problém
 • Jakub Grombíř: Čtení z nastavené dlaně
 • Bohumil Fořt: Některé poznámky k Aristotelově poetice v souvislosti s teorií možných světů užívanou v současné sématice
 • Zdeněk Pechal: Román V. Nabokova. Pokus o překonání gravitace
 • Gilles Deleuze: Aktuálno a virtuálno (překlad Marek Petrů)

1/1998

 • Mojmír Trávníček: Samomluva Jana Čepa
 • Pavel Kotrla: Poezie Ivana Wernische v průběhu šedesátých let
 • Ivo Hlaváč: Michel Foucault - Vědění a moc
 • Milan Kašpárek, Libor Martinek: Hudba-Slovo jako kooperující semióza na příkladu písňového textu

   

 

 

NOVINKY

Aluze 3/2016

Nové číslo Aluze je na světě. Chcete-li ho v tištěné podobě, napište si o něj na redakce@aluze.cz, rádi Vám ho zašleme.

Večer Aluze v Knihovně Václava Havla

V úterý 25. 10. se bude v Knihovně VH povídat s Aluzí o Aluzi, přijďte si poslechnout autory Biancu Bellovou, Irenu Douskovou, Michala Šandu, Jáchyma Topola, ale také Jiřího Hrabala a Davida Jirsu v povídání o tom, jak to s naší revuí bylo, je a bude.

Úterý 25. 10., 19–21 h
Knihovna Václava Havla
Ostrovní 13, Praha 1

Aluze 1–2/2016
Milí čtenáři,
v červenci vyšlo dvojčíslo Aluze. Máte-li zájem, napište nám o výtisk na mail redakce@aluze.cz, případně si počkejte na podzim, kdy bude na našem webu volně ke stažení ve formátu PDF.


Aluze 2/2015
Vážení čtenáři,
druhé číslo loňského roku vyšlo krátce před Vánoci. V případě zájmu o tištěnou verzi nás neváhejte zkontaktovat na redakce@aluze.cz.


Aluze 1/2015
Vážení čtenáři,
Aluze se po téměř osmi letech vrací v tištěné podobě. V rubrice archiv naleznete pdf verzi č. 1/2015, další čísla budeme doplňovat vždy několik měsíců po vydání. Tištěnou verzi revue naleznete v některých knihovnách, případně si o ni můžete napsat na adresu redakce@aluze.cz.
David Jirsa

 

 

 

 

 nahoru   úvodní strana   kontakt   nová aktualita   webmail


ALUZE | Revue pro literaturu, filozofii a jiné (© 1998 - 2008) | ISSN 1803-3784   webmaster: kotrla.com

Počet návštěvníků od 5. 12. 2001: CNW:Counter CNW:Tracker